Aannemer 1 – 2022 – pag. 23

“We zijn samen met de architect en Woonstede op zoek
gegaan naar referentieprojecten om te kijken of we elkaar
enthousiast konden maken om het systeem ook daadwerke-
lijk toe te passen”, zegt Blankestijn. “Dat ging overigens met
horten en stoten. We hebben de opdrachtgever wel over de
streep moeten trekken. Zij zijn hierin wat traditioneler en
hadden bovendien op een ander project wat problemen
gehad met steenstrips. Vandaar de scepsis. Met de kennis
vanuit Rc Panels en de referentiebezoeken hebben we hen
toch kunnen overtuigen om voor dit systeem te kiezen.”
Voor het casco onderzocht de bouwer ook alternatieven,
maar dat is gebleven zoals het was: kalkzandsteen wanden
in combinatie met breedplaatvloeren, waarbij de balkons er
achteraf aan zijn gehangen volgens het IDock systeem (leve-
rancier: Shöck). “Waarom kalkzandsteen en breedplaatvloe-
ren? Mede omdat we er veel ervaring mee hebben en het
relatief snel bouwt. Het kon naar ons idee ook goed in com-
binatie met het systeem van Rc Panels.”
Rc Panels had aanvankelijk wat zorg over maatvastheid. Is
zo’n prefab gevelsysteem te rijmen met een traditioneel
opgetrokken casco van kalkzandsteen en breedplaatvloe-
ren? Jawel, concluderen bouwbedrijf, prefableverancier,
kalkzandsteenleverancier Calduran en Metselgilde Veenen-

daal, dat het lijmwerk verzorgt. Mits er goede aandacht is
voor de maatvoering.

Maatvoering en scannen
Die maatvoering kwam op het project nauw, legt uitvoerder
Jolle IJkema van Bouwbedrijf Kreeft uit. “Daar hebben we
heel veel tijd aan besteed. Door iedere keer te meten met
de Total Station op vaste punten. En naar boven toe hebben
we het steeds vanaf de nul opgepakt.”
Directeur Jaap van de Pavert van Metselgilde Veenendaal
geeft daarin ook een pluim richting de fabrikant. “We wer-
ken met meer producten, maar Calduran is de strakste van
allemaal qua maatvoering.”
Business developer Ben Kruseman wijdt dat ook aan de
aandacht vanuit zijn bedrijf voor het juiste gereedschap.
“Het wel of niet gebruiken van de lijmschep maakt heel erg
uit hoe je op het eind van de maatvoering uitkomt.”
Rc Panels heeft vervolgens het casco met de scanner laten
inmeten om de maatvastheid te controleren en te kunnen
bepalen waar de rails moeten komen waarop de elementen
worden gemonteerd. “Het element heeft een vaste maat en
moet aan het gebouw”, legt salesmanager Steffen van Rijs
uit. “Je wilt ook dat het element in lijn is met de andere ele-

Steigerloos bouwen
met prefab

gevelelementen. Het
zeslaagse

appartementen­
complex is een

primeur voor alle
betrokkenen.

Voor de combinatie
prefab
gevelelementen met
kalkzandsteen casco
is een nauwkurige
maatvoering
essentieel. “Daar
hebben we heel veel
tijd aan besteed”,
zegt uitvoerder Jolle
IJkema van
Bouwbedrijf Kreeft.

23nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

20-21-22-23-24-25_ede.indd 23 07-02-2022 13:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.