Aannemer 1 – 2022 – pag. 24

menten. Het liefst hebben wij natuurlijk een casco dat op
‘nul’ staat. Dat kan niet altijd, dus daar moet je met elkaar
afspraken over maken. Vervolgens checken wij of dat goed
is door het gebouw in te scannen. Dan weet je waar je
tegenaan loopt, kun je met je verankering de toleranties
oppakken en heb je de gevel zo strak mogelijk staan.”
Product-projectmanager Han Nieuwenhuis: “We hadden een
stuk of zes puntjes, binnen de 15 mm, waar het net niet
helemaal fijn uitkwam. Puntjes waar je lering uit kunt trek-
ken: hoe gaan we dat in het vervolg met elkaar doen?”

Steigerloos bouwen
Voor uitvoerder IJkema zat de uitdaging – meer nog dan de
maatvoering – in het steigerloos bouwen. Pluspunten? Zeker.
“Het scheelt in de portemonnee en het scheelt ruimte op de
bouw.”
Maar veiligheid vergt extra aandacht. “Dat was mijn grootste
zorg. Hoe krijgen we alles de lucht in op een veilige manier,
zonder dat er iemand horizontaal naar huis gaat?” Aanvan-
kelijk had de bouwer een methode bedacht met Combisafe
hekken, met de potten ingestort in de breedplaatvloer. “Dat
leek een goed idee, maar voor hoe wij hier werkten, bleek
dat toch een verkeerde keuze. Het hekwerk zit vaak in de
weg. De kalkzandsteenlijmer moet erbij, dan weer de vlech-

ter. Een volgende keer gaan we de leuningen weer aan bui-
tenzijde van de kalkzandsteen ophangen.”
Het meest spannend, zegt IJkema: “Mensen moeten zich
bewust worden van het feit dat ze op hoogte staan. Dat wordt
wel eens onderschat. We hebben collectieve leuningen. Moet
je er een keer doorheen, zorg dan dat je bent aangelijnd.”
Ook voor het lijmbedrijf was het steigerloos bouwen nieuw.
Met name het afsteken van de lijmbaarden op het binnen-
blad bleek een uitdaging zonder steiger. Dat moest van bin-
nenuit door de aanwezige raamopeningen, soms “met een
lange stok met panlat”, zegt Van de Pavert.

Dilataties opvangen
Betekent bouwen met prefab gevelelementen en steenstrips
dat AAArchitecten concessies heeft moeten doen? “Wat

Horizontale dilataties
zijn een gegeven bij
prefab bouwen. Om

ze te verbloemen zijn
rollagen toegevoegd

in het ontwerp.

24 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

PROJECT

20-21-22-23-24-25_ede.indd 24 07-02-2022 13:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.