Aannemer 1 – 2022 – pag. 25

betreft details wel, qua uitstraling heeft hij hier wel de vrij-
heid gekregen”, zegt Blankestijn.
Van Rijs van Rc Panels: “Het is voor architecten een andere
manier van kijken. Traditioneel metselen geeft heel veel
opties, maar ook veel onmogelijkheden. Ons systeem geeft
net zoveel opties maar wel andere, bijvoorbeeld volledige
vrijheid in het metselverband. Verder is dit een prefab sys-
teem, dus je krijgt dilataties. Daar moet je mee omgaan.”
Om die horizontale dilataties te verbloemen zijn rollagen
toegevoegd in het ontwerp. Ook is het legpatroon geoptima-
liseerd voor de robot van Rc Panels, legt Nieuwenhuis uit.
“De architect maakt een ontwerp en wij reageren daarop. We
hebben elkaar die mogelijkheid gegeven. Het blijft anders
veel handwerk. Door het steenpatroon te optimaliseren kon
onze robot 8000 stenen méér leggen.”

Vervolg
Voor herhaling vatbaar? Ja, klinkt het eensgezind. Blanke-
stijn ziet het desgevraagd ook als optie voor grondgebonden
woningbouw. “Wij hebben als Kreeft een conceptwoning,
op basis van een betoncasco. Daar past een schil van
Rc Panels ook goed omheen. Als het zich voordoet, staan we
er zeker voor open om op die manier een gevel toe te pas-
sen.”
Van Rijs, tot slot: “Als je dit soort innovatieve trajecten aan-
gaat, wil je een partner hebben die daarvoor openstaat, wil
meedenken én ervaren is. Kreeft zat er bovenop. Dat is ener-
zijds lastig, maar tegelijkertijd heel prettig. Dan ga je écht de
details in en haal je naar boven wat je naar boven wilt
halen. En leer je er ook van. Dat was prettig in de samen-
werking – dat die ervaring, kennis en directheid erin zat.”

25nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

20-21-22-23-24-25_ede.indd 25 07-02-2022 13:19

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.