Aannemer 1 – 2022 – pag. 26

Prefab balkons sneller monteren
VBI en Schöck ontwikkelden samen een manier om uitkragende bal-
kons snel en eenvoudig aan prefab vloeren te monteren. Onder-
stempeling en steigerwerk zijn daarbij niet meer nodig.

Tijdswinst
Het ophangsysteem maakt het mogelijk prefab balkons en galerijpla-
ten droog en achteraf te monteren, met koudebrugonderbreking. Het
verbindingselement van Schöck is in VBI-randplaten geïntegreerd.
Volgens de ontwikkelaars biedt dit aannemers een ‘enorme tijds-

winst’. Bijkomend voordeel is
dat de balkons schoon wor-
den opgeleverd, zonder tijde-
lijke bescherming. Het is
bovendien makkelijk om de
balkons ooit weer te demon-
teren en te hergebruiken.

Projecten
Bij twee nieuwbouwprojec-
ten, een appartementencom-
plex in Amersfoort van Goos-
sen te Pas Bouw en een
verpleeghuis in Marum van
Plegt-Vos, is het concept van
deze balkonoplossing toege-
past.

Krachtige betonzaag
De SPERO SPHS355 betonzaag kan droog of waterge-
koeld gebruikt worden. De machine is uitgerust met
een krachtige 2800Watt – 230Volt motor. Geschikt voor
het uit de hand tot 125mm diep watergekoeld of droog
zagen in steen, beton en kalkzandsteen. De SPHS355 is
uitgerust met softstart, snelheidstabilisator en elek-
tronische overbelasting beveiliging. Door het uitgeba-
lanceerde design en de stevige handgrepen is hij per-
fect handelbaar. De zaagmachine beschikt over een
geleiderol (die tevens afneembaar is) wat ervoor zorgt
dat hij eenvoudig over het te zagen materiaal rijdt. Te
gebruiken zonder een omvormer, doordat er gebruik
wordt gemaakt van een PRCD aardlekschakelaar.

Breinburg Trading B.V.
www.bouwproducten.nl

Zelfnivellerende egalisatiemortel
Remix en Sakrete Egalisatiemortel EM30 is een fabrieksmatig vervaardigde gebruiks-
klare droge egalisatiemortel (egaline) op cementbasis conform EN 13813. Deze zelfni-
vellerende vloermortel is geschikt voor het uitvlakken en egaliseren van cementge-
bonden en steenachtige ondergronden. Geschikt voor binnentoepassingen in
laagdiktes van 3 tot 30 mm in één arbeidsgang.

Remix Droge Mortel B.V.
www.bouwproducten.nl

26 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

PRODUCTEN

26-27-28-29-40-41_producten.indd 26 07-02-2022 13:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.