Aannemer 1 – 2022 – pag. 27

Dunne vacuümisolatieplaat
Deck-VQ is een ultradunne vacuümisolatieplaat van
Recticel Insulation. Het product wordt toegepast voor
isolatie van platte daken en dakterrassen waar de
ruimte beperkt is. Met een warmtegeleidingscoëffici-
ent (lambda) van 0,006 W/mK in de kern, maakt Recti-
cel het mogelijk een nog betere isolatie voor renova-
tieprojecten te bereiken. Deck-VQ biedt een extreem
hoge isolatiewaarde op lange termijn met behoud van
de bestaande dakopbouw, waardoor dure aanpassin-
gen worden vermeden. Deck-VQ is eenvoudig te
installeren.

Recticel Insulation Nederland
www.bouwproducten.nl

Wkb-checklist voor dakelementen
Kingspan Unidek komt met een eigen wkb-checklist. Hierin staan de
verwerkingsvoorschriften om de kwaliteit van prefab dakelementen
te verwerken.

De Wkb-checklist valt uiteen in een voorbereidings- en uitvoeringsfa-
se. Kingspan stelt diverse controlevragen aan de verwerker. Zoals: Zijn
de constructieve gegevens beoordeeld door de hoofdconstructeur?
En: zijn de bouwfysische gegevens toegevoegd aan het dossier? En
niet onbelangrijk: zijn er projectspecifieke risico’s? Verder krijgt in de
voorbereidingsfase de verwerker de vraag of de geplande montage
en afdichting van de dakelementen afgestemd zijn op de vereiste
luchtdichtheid.

Verwerkingsvoorschriften
Gedurende de uitvoering vraagt Kingspan de verwerker van de dake-
lementen om het werk te toetsen aan de Wkb-checklist. Er worden
vragen gesteld over de toepassing, de plaatsing, de wijze van bevesti-
ging, (onderlinge) aansluiting van de elementen en sparingen/dak-
doorvoeren. De verwerker wordt er continu op gewezen of de werk-
zaamheden overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften van
Kingspan Unidek zijn uitgevoerd. Het maken van foto’s als bewijsvoe-

ring is daarbij essentieel. Wanneer de vraag met nee beantwoord
wordt, is het zaak om actie te ondernemen en de maatregel alsnog
correct uit te voeren en vast te leggen in het opleverdossier. Kingspan
heeft ook al rekening gehouden met niet-van-toepassing kwesties,
bijvoorbeeld als bepaalde profielen of afschuifregels niet worden
voorgeschreven door de opdrachtgever.

www.kingspan.com

Watergedragen coating
Isoproof FR wordt met name toegepast als luchtdichting bij vloeren en gevels waar-
bij brandklasse B gewenst is. Isoproof FR (Fire Resistance) is een watergedragen,
gebruiksklare coating op basis van zelfvernettende acrylaat dispersie. Na aanbren-
gen met een airless spuitapparatuur droogt dit tot een duurzaam, weerbestendig,
flexibel, waterdicht, luchtdicht en dampopen membraan met brandklasse B eigen-
schappen (EN13501). Voorzien van CE-markering. Isoproof FR kan zelf aangebracht
worden met de juiste airless spuitapparatuur, maar het advies is dit vakkundig te
laten doen door Innofix (werkmaatschappij van Hakron). Innofix is VCA-gecertificeerd
en de vakmensen volgen regelmatig producttrainingen waardoor de kwaliteit van
applicaties gewaarborgd blijft.

Hakron Nederland B.V.
www.bouwproducten.nl

27Aannemer nr. 1 – Februari 2022

26-27-28-29-40-41_producten.indd 27 07-02-2022 13:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.