Aannemer 1 – 2022 – pag. 31

muur van de woonkamer en de muren en het plafond van
de badkamer. Geen haarscheurtjes, maar scheuren van
enkele millimeters breed. Bovendien blijft op het dak van de
aanbouw regenwater staan. Tegenschot voorkomt dat de
hemelwaterafvoeren het water goed kunnen afvoeren.
Ontsteld gaan de bewoners te rade bij Bureau voor Bouw-
pathologie.

Zettingsverschillen
De bouwpatholoog heeft niet veel tijd nodig om tot een
conclusie te komen. Door de tekening van de aanbouw te
vergelijken met de huidige situatie weet hij waar het werk
aan schort: er ontbreken dilataties. Door zettingsverschillen
zijn de woning op staal en de aanbouw op palen afwijkend
van elkaar gaan zakken. De dilatatie in het buitenblad alleen
kan dat niet opvangen. De aannemer heeft de getekende
dilataties bij de dragende binnenmuren en in de vloer
namelijk niet toegepast. Met forse schade tot gevolg.

Herstel
Het versterken van de fundering is voor de oude woning
beperkt mogelijk. Injecteren is geen optie; daar leent de
ondergrond zich niet voor. Het aanbrengen van een paalfun-

De woning op staal en de
aanbouw op palen zijn afwijkend
van elkaar gaan zakken

Haarscheurtjes kun je deze millimeters brede scheuren niet meer
noemen.

Er zijn te weinig dilataties aangebracht om de zettingsverschillen op te
kunnen vangen.

dering is alleen mogelijk als de hele rij woningen daarvan
wordt voorzien. Doe je dat alleen bij de hoekwoning zelf,
dan ontstaan er problemen bij de aansluiting met de buur-
woning. En dus beveelt de bouwpatholoog een versterking
van de fundering op staal niet aan. Dat de woning zettingen
ondergaat en daarmee hoogteverschil ontstaat met de aan-
bouw is niet te voorkomen. De bewoners moeten dit accep-
teren.

Om te voorkomen dat er in de toekomst nieuwe scheuren
ontstaan, moeten in de wanden en de vloer alsnog dilata-
ties worden aangebracht. Met de kanttekening dat nadien
moet worden gecontroleerd of de constructieve samenhang
nog is gewaarborgd. Zijn de dilataties tussen de dragende
onderdelen van de aanbouw en de oude woning eenmaal
aanwezig, dan kunnen de scheuren worden hersteld.

31nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

30-31_bouwschade.indd 31 07-02-2022 13:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.