Aannemer 1 – 2022 – pag. 33

“De vraag is nog beperkt, maar wordt elke dag
groter. Wij willen klaar zijn voor de toekomst.
Bovendien wil PontMeyer haar steentje bijdragen
aan een beter milieu”, aldus Benjamin Collard,
hier rechts op de foto met links Axel Hendriks van
Beelen NEXT. Met name de eindklant van de aan-
nemer die bij PontMeyer de bouwmaterialen
afneemt, vraagt steeds meer om circulaire pro-
ducten. “De particulier die vanuit overtuiging
duurzaam wil bouwen of een instantie die vanuit
fi nancieel voordeel in een aanbestedingstraject
of door wet- en regelgeving gestimuleerd wordt
om duurzamere materialen in te zetten.”
In dit traject werkt PontMeyer samen met sloop-
bedrijf Beelen. Onder de noemer Beelen NEXT
oogst Beelen het sloophout uit slooppanden, sor-
teert de materialen uit en behandelt het hout
zodanig dat de producten verkoopbaar zijn. “We
hebben een uitgebreide sorteerinstructie met
Beelen NEXT opgesteld. Zo wordt het hout
geschaafd, ontspijkerd en gecontroleerd op onder
andere lijmresten, verfresten, rot en cementsluier.
Daarmee wordt het product van gelijkwaardige
kwaliteit als ‘nieuw’ hout”, legt Collard uit.
Momenteel biedt PontMeyer nog een beperkt
volume circulair balkhout met een dikte van 50 x
75 mm en lengte van 2700 mm. De ambitie is om
het volume en het aantal maten en soorten uit te
breiden. De producten dragen het certifi caat FSC-
Recycled 100%. Dat wil zeggen dat een onahan-
kelijke derde partij, een certifi ceerder, heet vast-
gesteld dat het hout in deze producten
aantoonbaar akomstig is uit gerecyclede bron.
PontMeyer signaleert tot dusver twee typen klan-
ten die veel interesse hebben in circulaire hout-
producten. “Dat zijn de lokale aannemers die dik-
wijls met ecologische bouwprojecten of met
(prefab) houtbouw bezig zijn, zoals Dijkhuis uit
Hardenberg. Daarnaast zien we een behoete bij
landelijk opererende bouwbedrijven, zoals
Heijmans, die vanuit overtuiging en naar wens
van hun klanten duurzamer hout inzetten.”

BENJAMIN COLLARD
Productmanager PontMeyer

‘Wij willen klaar zijn voor de toekomst en
ons steentje bijdragen aan een beter milieu’

33nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

32-33-34_trend.indd 33 07-02-2022 13:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.