Aannemer 1 – 2022 – pag. 34

‘ Voor elk stuk hout is een
toepassing te vinden’

“We zitten aan het begin van de transitie naar een circulaire economie. Voor ons en onze partners is dit een noodzakelijke inves-
tering die zich op de langere termijn zal terugverdienen.” Bakker Bouwen & Wonen trekt in het circulaire traject op met ‘De
Heren van Demonteren’. Dit bedrijf is onderdeel van Boy Limmen Sloopwerken en verzamelt tijdens sloopwerkzaamheden alle
materialen die anders bij het afval terechtkomen. Deze materialen worden gereedgemaakt voor een ‘tweede leven’. “Het hout
wordt vrijgemaakt van bevestigingsmiddelen en de koppen worden schoon gezaagd. Bij het plaatmateriaal gebeurt feitelijk het-
zelfde”, legt Ploegstra uit. Door middel van visuele inspectie wordt het gebruikte hout tijdens de sloop geselecteerd. “Het hout
mag niet aangetast zijn door schimmels en/of insecten en de constructieve waarde moet niet geleden hebben onder de
gebruikte bevestigingsmaterialen.”
Volgens Ploegstra (rechts op de foto) is er een latente behoete onder klanten, waaronder ook veel regionale en lokale aanne-
mersbedrijven, naar circulaire houtproducten. “Echter we staan nog maar aan het begin. De vraag zal top-down doorsijpelen.
Gecommitteerde opdrachtgevers en bedrijven zullen in de nabije toekomst steeds meer invloed uitoefenen op de toepassing
van circulaire grondsto en in het bouwproces.”
Op de vraag of de prijs van het gebruikte bouwhout hoger wordt dan die van primaire houtproducten, zegt Ploegstra: “De prijs
zal rond het marktniveau liggen van ‘nieuw’ hout, maar dat is sterk ahankelijk van de toepassing. Bovendien verwacht ik dat de
vraag naar gereviseerd hout fors zal toenemen, waardoor de behoete het aanbod ruim zal overstijgen. Dat zal natuurlijk invloed
hebben op de prijs.”

DIRK PLOEGSTRA
Algemeen directeur Bakker Bouwen & Wonen

34 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

TREND

32-33-34_trend.indd 34 07-02-2022 13:23

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.