Aannemer 1 – 2022 – pag. 38

Wat ontbreekt er nu aan?
“Technisch is er veel mogelijk, maar procesmatig en sociaal
kunnen we de meeste vooruitgang boeken. Samen willen we
oplossingen vinden om professionals in beweging te krijgen
door te versterken wat er al is. En door nieuwe samenwer-
kingsvormen aan te gaan.”

Hoe grijpen techniek en gedrag in elkaar?
“Als je een technische achtergrond hebt, ligt het voor de
hand om een probleem technisch aan te vliegen. Tot voor
kort waren techniek en gedrag twee aparte werelden. Nu
zien we dat ze steeds dichter bij elkaar komen. Dat is ook
nodig voor acceptatie en opschaling. Je kunt een technische
oplossing er wel doorheen willen duwen, maar dat werkt
niet.”

Verduurzamers moeten ‘over de schutting’ van hun eigen
vakgebied kijken. Hoe zie je dat voor je?
“Je kunt vanuit je eigen invalshoek naar de uitvoering van
een project kijken, maar vroeg of laat loop je tegen de
belangen van een ander aan. Wij willen samenwerken vanuit
co-creatie en uitwisseling van ideeën. Als je een warmte-
pomp gaat installeren en niet weet hoe het zit met de
monumentale waarde van een pand, heb je nieuwe kennis
nodig. Dat gegeven willen we breed uitrollen voor allerlei
technische vraagstukken die elkaar overlappen. Ik ken de
uitvoerende partijen in Amsterdam die zo samenwerken.
Deze co-creatie moet straks in heel Nederland mogelijk zijn.”

Is een kleine ondernemer bereid om over de schutting te
kijken en isolatie te verkopen in plaats van een
warmtepomp?
“Wel als hij gericht is op de klant. Een echte ondernemer
weet dat cashen op de korte termijn geen garantie is voor

een relatie op de lange termijn. Het gaat erom te leren luis-
teren naar de behoeftes van de klant.”

Bouwers en installateurs zijn huiverig voor het zoveelste
praatclubje. Waarom gaat het gilde het maken?
“Omdat dit niet alleen over bouwers en installateurs gaat.
Dit is een gezamenlijk project waarin iedereen zijn rol ver-
vult, ook bewoners en beleidsmakers. Het gilde is een club
die wordt gedragen door creativiteit en verbindingen. Ik
hoor overal die schreeuw. En wij gooien het open. Dus kom
maar op met je toff e ideeën! Wat heb je nodig? Waarom lukt
het op de oude manier niet? Heb je zelf een project op het
oog? Hoe kunnen wij faciliteren? Daarvoor is het gilde.”

Wat zijn verdienmodellen van de toekomst? Moeten bou-
wers en installateurs meer kijken naar verbruik in plaats
van bezit?
“Niet alleen bouwers en installateurs. Het gaat om alle
betrokkenen, van plan tot realisatie. De Energie Prestatie
Garantie is een goed voorbeeld van een nieuwe contract-
vorm. We zien steeds meer all-in pakketten ontstaan voor
het ontzorgen van bewoners en verduurzamen van gebou-
wen. Ook bij makelaars zien we interessante ontwikkelingen.
Het wordt zelfs een risico als je niet gaat verduurzamen, zo
lezen we in trendrapporten. Er gebeurt heel veel. Architect
Thomas Rau kwam ooit met verlichting als dienst. Misschien
kunnen verduurzamers as a service-concepten gaan beden-
ken en aanbieden. Ook de ESCo wil ik noemen. De Energy
Service Company is een bedrijf dat door toepassing van ver-
schillende maatregelen energiebesparing voor een gebouw-
eigenaar garandeert. Een sleutelrol daarin speelt het pres-
tatiecontract.”

Hoe kunnen ondernemers slimme samenwerkingen
aangaan?
“Ik zou zeggen: geef de verduurzamers in je organisatie de
ruimte, zodat zij de noodzakelijke verbindingen kunnen leg-
gen en een concept tot realisatie kunnen brengen. Ervaring
opdoen werkt nu het allerbeste.”

Wie is Suze Gehem
Ir. Suze Gehem is oud-studente van de TU Delt. Zij is oprichter van Rootop
Revolution, dat werkt aan het vergroenen van daken. Daarnaast richtte zij
tien jaar geleden technisch adviesbureau De Groene Grachten op, een orga-
nisatie die zich sterk maakt voor verduurzaming van historische gebouwen
en gebieden in heel Nederland. Het begon met Amsterdamse grachtenpan-
den, daarna volgden theaters, musea, hotels, kerken en watertorens. “Als we
historische panden kunnen verduurzamen, lukt het ook met woningen en
maatschappelijk vastgoed”, aldus Gehem. “Samen met installateurs en
bouwteams zoeken we naar creatieve oplossingen.” Gehem is tevens oprich-
ter van Green Light District en zit in de Raad van Bestuur van het Nationaal
Groenfonds. De ervaringen die ze opdeed bij al deze organisaties, komen nu
goed van pas bij het Gilde van Verduurzamers.

Scan de QR-code voor meer
informatie over het Gilde van
Verduurzamers.

38 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

GEBOUWSCHIL

36-37-38_duurzaam.indd 38 07-02-2022 13:24

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.