Aannemer 1 – 2022 – pag. 39

Bouwbesluit in
de praktijk
Een bestaande fundering, een nieuw bouwwerk …
mag dat zo maar?
Deze casus komt – samen met nog
negen andere – aan bod tijdens de cursus
Bouwbesluit in de praktijk, te volgen in de Online
Bouw Academie. Ontwikkeld voor iedere
professional die in de praktijk te maken krijgt met
het Bouwbesluit.

Tekst en foto Online Bouw Academie

De reden waarom we een Bouwbesluit hebben in Nederland
is eigenlijk een eenvoudige. Een bouwwerk en gebouw moe-
ten altijd veilig gebouwd zijn. Veilig voor bouwer, bewoners
en gebruikers en voor de omgeving. Een bouwwerk mag dus
geen gevaar, risico of letsel opleveren voor bewoners,
gebruikers en omgeving. Juist om ervoor te zorgen dat ieder-
een dezelfde uitgangspunten hierbij hanteert, is het Bouw-
besluit gemaakt. De regels uit het Bouwbesluit maken voor
iedereen duidelijk wat de minimale normen zijn voor het
veilig bouwen, renoveren en gebruiken van bouwwerken.
Daarom heet de overheid in het Bouwbesluit 2012 en in het
Besluit Bouwwerken Leefomgeving (2022) voorschriten voor
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en
milieu (duurzaamheid) vastgelegd. Een bouwwerk moet dus
altijd volledig voldoen aan al die voorschriten. Een nieuw
bouwwerk moet voldoen aan de voorschriten bij eisen voor
nieuw te bouwen bouwwerken: nieuwbouw.
Een bestaand bouwwerk moet ten minste voldoen aan de
voorschriten bij eisen die gesteld werden, ooit, ten tijde van
de vergunningsaanvraag. Verder moeten alle gebouwen te
allen tijde voldoen aan het laagste eisenniveau: bestaande
bouw. Een bouwwerk dat niet voldoet aan de verplichte
eisen is een illegaal bouwwerk en mag niet betreden wor-
den zonder dat de afwijkingen eerst worden hersteld. Het is
overigens niet verboden om zo’n illegaal bouwwerk te bezit-
ten. Het mag alleen niet in gebruik worden genomen.

Cursus
Het Bouwbesluit is zeer uitgebreid. In deze online cursus
krijg je een eerste introductie. Je leert hoe het Bouwbesluit
werkt en op welke wijze je de regels dient toe te passen in

de praktijk. Aan de hand van tien praktijkvoorbeelden wordt
uitgelegd welke regels er zijn, hoe ze op elkaar inwerken en
hoe je het Bouwbesluit nu precies moet lezen en toepassen.
In de cursus worden tien veelvoorkomende situaties uit de
praktijk van alledag behandeld.

Docent
Ir. Rens ten Hagen is hoofddocent van deze online cursus
Bouwbesluit in de praktijk en verbonden aan BouwProfs als
docent duurzaamheid, en beheer en onderhoud vastgoed.
Hij is zelfstandig docent op het gebied van inspectie, rap-
portage, advisering, beheer en onderhoud, NEN 2767, BOEi,
duurzaamheid, innovatie en functionaliteit.

Online Bouw Academie
Online Bouw Academie verzorgt door specialisten
geschreven cursussen voor verschillende vakgebieden
binnen de bouwbranche. Online Bouw Academie is een
samenwerking tussen Eisma
Bouwmedia BV en BouwProfs.
Als abonnee van Aannemer
ontvang je korting op de
diverse cursussen.
Klik op de QR-code om naar
de website te gaan.

WETTEN EN REGELS

39nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

39_bouwacademie.indd 39 07-02-2022 13:24

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.