Aannemer 1 – 2022 – pag. 47

Na reparaties aan de dakbedekking en de hemelwaterafvoer
bij de buren, is de lekkage in zijn twee jaar oude woning
opgelost. Toch bekruipt de eigenaar het gevoel dat er meer
aan de hand is op het dak. Een deskundige bevestigt zijn
vermoedens: de loodslabbe in het opgaande metselwerk is
te laag geplaatst en de capaciteit van de hemelwaterafvoe-
ren is onvoldoende. Als er dan ook nog een scheur in het
glas van de schuifpui blijkt te zitten – die de aannemer ook
weigert te herstellen – lukt het de opdrachtgever niet meer
om vriendelijk te blijven. Hij stapt naar de Raad van Arbitra-
ge. De eis: binnen vier werken schadeherstel van alle punten.

Situatie op het dak
Het platte dak van de woningeigenaar en het dak van de
buurwoning aan de rechterkant zijn als één dakvlak uitge-
voerd. Voorzien van bitumineuze dakbedekking. Het dakter-
ras en een deel van de hoogbouw van de woning aan de
linkerkant wateren af op het dak van de opdrachtgever.
Langs de linkerkant is in de dakbedekking een verdiepte
goot gemaakt. Boven de goot is een loodslabbe ingewerkt in
het metselwerk.

Hemelwaterafvoer
Eerst de capaciteit van de hemelwaterafvoeren. Vier in
totaal, bij een dakoppervlak van circa 342 m2. Gebaseerd op
de algemene stelregel dat per hemelwaterafvoer van 80 mm
doorsnede regenwater van circa 80 m2 dakoppervlak kan
worden afgevoerd, is het aantal van vier dus te weinig. Maar,
oordeelt de arbiter, de noodoverloop (de verdiepte goot) is

voldoende om bij regenval eventueel overtollig water af te
voeren. Hij verwacht niet dat zich daarbij problemen voor-
doen. Sterker nog, dat is de afgelopen jaren ook niet
gebeurd.

Loodslabbe te laag
Dan de loodslabbe. Die zit vanaf de oplevering al veel te
laag, aldus de arbiter. Als er geen gootconstructie zou zijn
aangebracht, dan zouden de loodslabben zich onder de
dakbedekking bevinden in plaats van erboven. Tijdens de
reparaties moet de aannemer dat hebben gezien, maar ook
toen is de loodslabbe niet hoger gezet. Hij heeft de dakbe-
dekking overgeplakt, dan wel een loodvervanger aange-
bracht. En dat is onvoldoende voor het herstellen van het
gebrek.

Glas schuifpui
Voor wat de scheur in het glas van de schuifpui betreft: die
heeft de arbiter tijdens de bezichtiging niet ontdekt. Wél is
sprake van een beschadiging aan het binnenblad van het
glas van de pui. Dat kan niet anders dan een mechanische
beschadiging zijn, gelet op de plaats en de afschilfering.
Zo’n beschadiging valt echter niet onder de door de aanne-
mer afgegeven garantie.

Eindoordeel
Schadeherstel gaat de arbiter in deze zaak veel te ver. De
omvang en de esthetische gevolgen spelen daarbij een rol.
Daarom gaat hij akkoord met een schadevergoeding van
1.820 euro. De 1.667,39 euro expertisekosten waar de woning-
eigenaar aanspraak op maakt, verlaagt hij naar 415 euro. De
aannemer betaalt uiteindelijk de helft van de proceskosten
à 5.785,92 euro. Zijn klant heeft recht op terugbetaling van
de aanvraagkosten: 380 euro.

Een lekkage in zijn woonkamer die terugvoert naar het dak, brengt
de eigenaar aan het twijfelen. Is de uitvoering daarboven vanaf de
oplevering wel oké? Niet dus, blijkt na onderzoek. De aannemer
wijst alle aansprakelijkheid van de hand.

Tijdens de reparaties is de
loodslabbe niet hoger gezet.
Een gemiste kans

47nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

46-47_arbitrage.indd 47 07-02-2022 13:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.