Aannemer 1 – 2022 – pag. 48

Tekst Paul Diersen Foto Herbert Wiggerman

Remco Swaab

Mooiste aan het vak
Dat je samen mag werken aan een leefomgeving
voor de toekomst. Samen iets maken. Zo goed en
duurzaam mogelijk, naar tevredenheid van de
klant. Waarvan je hoopt dat het zolang mogelijk
staat en functioneert. Dat samenwerken, dát is het
mooie. Het hoet echt niet altijd technisch hoog-
staand en ingewikkeld te zijn – al geldt voor mij
persoonlijk: hoe ingewikkelder, hoe leuker. Het
geldt ook voor iets eenvoudigs, waar je iemand blij
mee maakt. Het is een dankbaar vak. Tastbaar ook:
je kunt het werk zien, vastpakken, erlangs gaan.

Waar lig je wakker van?
Als ik wakker lig, dan is dat altijd vanwege per-
soonlijke omstandigheden. Een medewerker die
iets is overkomen, bijvoorbeeld. Minder leuk wat
het vak betret? De Wet kwaliteitsborging is als
gedachte en voor een deel ook qua invulling hele-
maal niet slecht, maar over het algemeen vind ik
de juridifi cering van de bouw steeds vervelender
worden. Als er iets misgaat, is dat niet erg. Dan
moeten we het oplossen; daar kunnen we het
gewoon over hebben. Maar gelijk een mail met
reactietermijn van vijf dagen, als een soort pistool
tegen je hoofd? Niemand wil zo behandeld worden,
maar omdat we een bedrijf zijn gaat het dan zo. Ik
vind het vervelend dat dat zo hard moet.

Trots op …
Ons bedrijf, de mensen die hier werken. Het team
dat we hier hebben, dat meeloopt in onze fi losofi e
en een goed product wil maken. Dat samen doen
en daar elkaar in helpen, dat is erg mooi om te
zien. We hebben projecten volgens LEED uitge-
voerd, een gebouw verplaatst – projecten waarvan
sommigen zeiden dat het niet kon, maar wij lieten
zien dat het wél kon. En dat we met een bedrijf van

onze afmeting bij de best presterende bouwbedrij-
ven staan qua reviews, vind ik ook iets om trots op
te zijn. We sturen er niet op, het ontstaat gewoon.

Flex Studio’s
Met compagnon Ilja de Wolf heb ik Flex Studio’s
opgezet, naar aanleiding van een bijeenkomst over
circulaire bouw. Met dit concept kunnen we een
leegstaand kantoor tijdelijk aanpassen door er
modulaire studio’s in te bouwen voor bijvoorbeeld
studenten, statushouders of jongeren. We hebben
het zo ontwikkeld dat je het weer uit een kantoor
kunt halen zonder sloopwerk. Het basisidee heb-
ben we niet zelf bedacht; dat kwam van OnePlanet.
Maar we hebben het technisch uitvoerbaar
gemaakt. Er is veel enthousiasme, maar nu hebben
we nog iemand nodig die zegt: ‘ik heb hier een
pand – we gaan er twintig studio’s in zetten’.

Beste investering
Voor mij persoonlijk: dat ik hier eigenaar werd en
kon doen wat ik belangrijk vond voor het bedrijf.
Onze ideeën en fi losofi e erin stoppen. Verder gelo-
ven wij dat je goede spullen en materieel moet
hebben en een goed budget voor opleiding. Je
moet áltijd in de mensen investeren.

Hobby’s en privé
Ik ben actief als bestuurder bij onder meer Bouw-
mensen Amersfoort, Technet Eemland en Bouwend
Nederland – zowel in het algemeen bestuur van de
landelijke vereniging als de regionale afdeling Mid-
den-Nederland. Of ik nevenfuncties als hobby zie?
Een beetje wel. Die doe ik uit overtuiging. Met mijn
gezin ga ik graag op vakantie, skiën en fi etsen.
Stijldansen is ook een hobby. Ik ben getrouwd en
heb twee kinderen: een zoon van 15 en een dochter
van 11.

Samen-werken aan de leefomgeving van morgen, is de slogan van
Bouwbedrijf A. Huurdeman, waar Remco Swaab met Ilja de Wolf aan
het roer staat. “Daar zitten een aantal kernwaardes van ons in.
Samenwerken – er zijn heel veel disciplines betrokken bij één
gebouw. Daarnaast: je bewust zijn van de impact die je hebt op onze
leefomgeving. Wat laten we achter?”

48 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

HART VOOR BOUWEN

48-49_hartvoorbouwen.indd 48 07-02-2022 13:26

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.