Aannemer 1 – 2022 – pag. 50

COLUMN

D e tijd tussen Kerstmis en de jaarwis-seling benutten wij intern om zaken
op orde te stellen. Van die dingen die op
de als-ik-een-keer-tijd-heb-dan-ga-ik-
het-doen-stapel terecht zijn gekomen. En
daar lange tijd stof liggen te happen. Al
doende raakten Ben olde Hartman en ik
in gesprek en kwamen we tot een bijzon-
dere constatering. Ik deel hem hier met
je.

Ben is al ruim 35 jaar actief als adviseur
in de bouwnijverheid. Hij kwam in het
begin van zijn lange loopbaan regelmatig
bij bedrijven met drie à vijf personeels-
leden, waarbij de ondernemer bijna full-
time buiten meedraaide. In de directe
productie dus. Anno 2022 is dat laatste
bijna onmogelijk. Ze zijn er wel, de
ondernemers die met hun voeten in de
klei staan. Maar die werken dag en nacht.

Hoe kan dit toch zo zijn veranderd in
amper 35 jaar? De grootste reden zoeken
wij in de regelgeving. Die is op diverse
vlakken volledig uit de hand gelopen. De
komende tijd krijgen we te maken met de
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.
En wat zal er daarna nog meer volgen?

Regelgeving kan problemen oplossen,
maar ook veroorzaken. Het zet in elk
geval het bestaansrecht van de kleine
bouwers onder druk. Wij begeleiden con-

tinu rond de dertig bedrijven en consta-
teren dat de ‘kleintjes’ moeite hebben
om zwarte cijfers te laten zien op het
moment dat we de werkelijke kosten toe-
rekenen aan de bedrijfsvoering. Neem
een beloning voor de ondernemer van
45K. Dat is eigenlijk veel te laag. Of het
bedrijfspand op de balans van een een-
manszaak dat al volledig is afgeschreven.
Terwijl er in werkelijkheid wel ‘huur’ over
moet worden gerekend.

De cijfers van het jaarrapport bekijkend,
concludeert het Economisch Instituut
voor de Bouw (EIB) dat het in het klein-
bedrijf nog altijd positief is. Ja, als je niet
corrigeert op de historische cijfers (nor-
maliseren) klopt dat. Een recentelijk uit-
gebreid onderzoek concludeerde anders:
40 procent van de kleine bedrijven in
Nederland heeft rode cijfers. Wat ons
betreft, ligt die uitkomst een stuk dichter
bij de waarheid. Helaas.

Richard olde Hartman
directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

Met de voeten
in de klei?

‘Regelgeving zet
bestaansrecht van
kleine bouwers
onder druk’

50 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

50_columnrichard.indd 50 07-02-2022 13:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.