Aannemer 1 – 2022 – pag. 6

Hazenberg Bouw uit Vught heeft bij vijf Brabantse woningen
uit de jaren tachtig van woningcorporatie Casade, de HT-
skid toegepast. Hazenberg heeft een langjarige samenwer-
king lopen met Casade. Jeroen van Eerdewijk van Hazenberg
Bouw vertelt: “Toen wij vorig jaar het concept van deze HT-
skid hadden mee-ontwikkeld, benaderden we Casade om te
vragen of zij deze wilden toepassen in een van hun wonin-
gen. Toen kwamen ze zelf meteen met een rijtje van vijf
woningen aanzetten. Een heel mooie uitdaging voor ons!”
De HT-skid is een antwoord op de vraag die bij bijna alle
corporaties gesteld wordt: hoe kun je tegen acceptabele
kosten een woning van het gas afhalen en verduurzamen?
Van Eerdewijk: “Vijf jaar geleden hadden we het allemaal
over nul op de meter (NOM), waarbij je een dik isolatiepak-
ket toepast, waardoor je warmtevraag minimaal wordt en je
alleen nog maar een klein warmtepompje nodig hebt. Pro-
bleem is dat deze renovaties al snel een ton per woning
kosten. Wij wilden een concept ontwikkelen waarbij je voor
diezelfde ton drie woningen kunt aanpakken.”

Beperkte na-isolatie
De referentiewoning voor de HT-skid van Hazenberg Bouw is
een gemiddeld geïsoleerde woning van begin jaren negentig,
op basis van het Bouwbesluit van toen: dan kun je de ketel
zonder verdere aanpassingen aan de woning vervangen door
de warmtepomp. De vijf woningen die Casade inbracht wer-
den tien jaar eerder gebouwd en moesten dus nog een beetje
na-geïsoleerd worden. Van Eerdewijk: “We hebben de spouw
nog bijgevuld met isolatie, daar kwam ongeveer een Rc van
1,8 bij. Ook hebben we HR++-glas toegepast en het dak nog
wat na-geïsoleerd.” In het concept van Hazenberg Bouw wordt
doorgaans uitgegaan van een nieuwe MV-box, maar Casade
koos er in het geval van Loon op Zand voor om te gaan voor
ventilatie met warmteterugwinning. “Dat levert een nog lage-

re warmtebehoefte op, maar voor onze 8 kW-warmtepomp
was dit in principe niet essentieel.” De warmtebehoefte voor
woningen wordt uitgerekend op basis van een extreme situa-
tie van -7 graden Celsius en windkracht 4.
Hoe ziet de skid er eigenlijk uit? Het gaat om een prefab
geïsoleerd hsb-element, met daarop aan de ene kant de 8
kW monoblock-propaan warmtepomp van het Franse merk
Auer (fabrieksopgave: SCOP van 4,46). Aan de binnenzijde
bevindt zich een omkasting met daarin de regelunit, een
buffervat en een plat expansievat, plus aansluitingen voor
cv en warm tapwater. Daarnaast is een 200 liter warmwater-
boiler gemonteerd, die standaard op 60 graden staat afge-
steld, maar desgewenst, vanuit efficiëntie-overwegingen,
ook op 50 graden plus legionellaprogramma kan worden
ingesteld. Omdat het hele koudemiddelcircuit zich buiten de
woning bevindt, spelen speciale voorschriften die er zijn
rond dit brandbare koudemiddel hier geen rol. Qua geluids-
eisen zit het volgens Van Eerdewijk ook goed en is er geen
speciale omkasting nodig. Dat komt door de grote uitvoering
van de kast: meer ventilatoroppervlak betekent minder
omwentelingen en dus minder geluid. Ook is de uitblaas
naar boven gericht en dus verspreidt ook het geluid zich in
eerste instantie naar boven, waardoor buren er minder snel
last van zullen hebben.

Prefab op twee locaties
Het bord met daarop de installatiecomponenten heeft een
standaard en prefab uitvoering. Het bouwkundige deel van

Klaar in een dag
Hazenberg Bouw heeft een menukaart samengesteld met daarin verschil-
lende renovatieopties voor woningcorporaties, van basaal naar zeer ambiti-
eus, met uiteraard een gradatie in prijs. De Smartpack HT-skids, die in Loon
op Zand zijn toegepast, zijn optie 3 op de menukaart. Propaanwarmtepom-
pen zijn behoorlijk nieuw op de markt. Maar warmtepompen in of op het
dak, dat zie je de laatste jaren wel vaker. Van Eerdewijk: “Dat klopt. Maar bij
andere daksystemen zie je dat de installateur vaak wel een paar dagen
bezig is om boiler, warmtepomp en buffervat aan elkaar te knopen. Dat is
bij ons niet het geval. De installateur – ons zusterbedrijf Croonwolter&dros
– is per woning maar één dag bezig. Dat zijn innovaties die de kosten druk-
ken en ons systeem zo aantrekkelijk maken voor corporaties. Het is in de
basis echt: ketel eruit, gat in het dak, HT-skid erin. Soms nog wat na-isole-
ren en klaar.”

De skid bestaat uit een prefab
geïsoleerd hsb-element met
warmtepomp

De prefab skids worden per truck op de bouwplaats aangeleverd.

6 Aannemer nr. 1 – Februari 2022

PROJECT

04-05-06-07_skid.indd 6 07-02-2022 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.