Aannemer 1 – 2022 – pag. 7

de skid – in feite een omgekeerde dakkapel – is niet stan-
daard. Van tevoren wordt bij de woning ingemeten wat het
benodigde oppervlak is, wat de dakhelling is en hoe hoog
de gording zit. Dit bouwkundige deel van de skid wordt gele-
verd door Berkel Prefab, een vaste partner van Hazenberg
Bouw, waarna de nog lege skid naar Auer-importeur ACR
Klimaat wordt getransporteerd. Daar verzorgt de installatie-
monteur de installatietechniek.
In de skid is nog een raampje gemonteerd, dat bedoeld is
om de servicemonteur bij de warmtepomp te laten komen.
Volgens Van Eerdewijk vinden bewoners het prettig om wat
daglicht binnen te krijgen, vandaar dat er gekozen is voor
een raam en niet een dicht luikje. De omvang van de skid is
volgens Van Eerdewijk beperkt en bewoners raken dus niet
veel opslagruimte onder het knieschot kwijt. “We hebben
het zo ontwikkeld dat we gebruikmaken van de smalle beuk-
maat van de woning, de twee meter breedte boven het deel

van de woning waar de keuken en de badkamer zitten. Je
raakt misschien een paar meter kwijt, maar op deze plek zat
eerder doorgaans al de ketel, en in de brede beuk hou je
nog vier meter knieschot over. Bewoners hebben nog niet
geklaagd over ruimtegebrek.”

Cv-systeem eerst schoongespoeld
Aan de afgiftesystemen in de woningen is niet veel veran-
derd. Aansluiting van de warmtepomp op de cv-distributie
verliep eenvoudig, omdat de cv-ketel eerder al op dezelfde
plek hing en dus de bestaande leidingen konden worden
gebruikt. Wel werd het cv-systeem schoongespoeld en wer-
den de radiatorknoppen geïnspecteerd en zo nodig vervan-
gen. Van Eerdewijk: “Waterzijdig inregelen en het monteren
van nieuwe radiatorknoppen doen we in de basis niet, maar
is optioneel wel mogelijk natuurlijk.”
Bij de woningen in Loon op Zand is de gasaansluiting ver-
wijderd. Dat betekent dus dat in de keuken het gasfornuis
ingewisseld is voor een inductiekookplaat op elektriciteit. In
dit project koos de woningcorporatie ervoor om de elektrici-
teitsaansluiting te laten verzwaren. Van 1 x 35 ampère is
gegaan naar 3 x 25 ampère. Van Eerdewijk benadrukt echter
dat in dergelijke projecten de bestaande aansluiting prima
voldoet. “De meeste corporatiewoningen hebben een aan-
sluiting van 1 x 35 ampère. Door middel van het toepassen
van load shedding – bekend van de laadpalen voor elektri-
sche auto’s – kun je de warmtepomp stapsgewijs, 60%, 30%
en 0%, terugschakelen op momenten dat de inductiekook-
plaat en de oven intensief gebruikt worden.” Volgens Van
Eerdewijk is het belangrijk om dit aspect te noemen, omdat
het wachten tot de netbeheerder tijd heeft voor het veran-
deren van de aansluitingen en eventuele bijkomstige ver-
zwaring van net en buurttrafo, soms wel maanden kan
duren. “Dan loopt je planning helemaal in de war.”

De vijf woningen in
Loon op Zand met
hun nieuwe propaan­
warmtepomp.
Duidelijk zichtbaar is
de uitblaas aan de
buitenzijde.

Een HT­skid wordt op
zijn plek gehesen.
Zichtbaar zijn het

boilervat, de
binnenunit en het

serviceraampje.

7nr. 1 – Februari 2022 Aannemer

04-05-06-07_skid.indd 7 07-02-2022 13:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.