Aannemer 10 – 2019 – pag. 13

Aannemersbedrijf Kormelink is al bijna 35 jaar een opleidings bedrijf. Nog

steeds weten vakmannen in de dop het bedrijf met vestigingen in Rietmolen

en Haaksbergen te vinden. Extra bijzonder is Mike Kistemaker, die als 750e

leerling door Kormelink wordt opgeleid.

Tekst: Rens Kruiper beeld: Kormelink

H
oe het begon? Wim Veerbeek,
voorheen werkzaam bij Bouw-
mensen Gelderland Oost, is al

een aantal jaren met pensioen, maar
de samenwerking met Kormelink ligt
hem nog vers in het geheugen. “Begin
jaren tachtig realiseerden een aantal
aannemingsbedrijven uit de regio zich
dat als ze geen leerlingen zouden
opleiden, ze voor een probleem zou-
den komen te staan. Samen zochten
ze uit hoeveel leerplekken ze konden
aanbieden. De één had een plek voor
één leerling voor een week, de ander
voor één leerling voor een halfjaar, de
ander voor twee leerlingen voor één
jaar, enzovoorts. Bij elkaar kwamen
ze op wel zo’n twintig leerlingen.
Daarmee was NVOB Berkelstreek
geboren.”
De leerlingen volgden theorielessen
op het ROC en deden praktijkervaring
op in de werkplaats in Borculo en bij
de deelnemende bedrijven, waaron-
der Kormelink. “Het mooie van Korme-
link was dat elke leerling een kans
kreeg. Ook de minder goede leerlin-
gen. Met resultaat, want soms bleken
juist deze leerlingen zich ontpoppen
tot fantastische vakmannen.”

Eerste lichting leerlingen in 1985
André Kasteel behoorde tot de eerste
lichting leerlingen van NVOB Berkel-
streek. “Dat was in 1985. Ik weet nog
goed hoe ik op de dag van de Elfste-
dentocht in de kou deuren aan het af-
hangen was.” André kwam van de
LTS. “Ik werkte bij een bouwbedrijf
toen het leerlingwezen werd opgezet
en ik één dag in de week naar school

35 jaar opleidingsbedrijf

Kormelink leidt 750e
leerling op tot vakman

annemer

werd gestuurd. De andere dagen was
ik aan het werk. Dat is me prima be-
vallen. Ik heb ontzettend veel geleerd.
Ramen, kozijnen, trappen, kappen;
alles kwam voorbij.”

Leren door te doen
Wat André jammer vindt, is dat de
leerlingen tegenwoordig pas op latere
leeftijd het vak leren. “Wij kregen op
de LTS al heel veel praktijklessen. Je
merkt nu dat het middelbare onder-
wijs vooral gericht is op theorie. Met
als gevolg dat veel jongeren op hun
achttiende het timmervak nog moeten
leren. En dat is jammer. Mijn advies
aan deze jongeren is dan ook om al
vroeg te beginnen met oefenen in je
vrije tijd. Je leert het vak namelijk door
het daadwerkelijk te doen.”

Van leerling tot hoofduitvoerder
Bat ter Haar werkt al negentien jaar bij
Kormelink. Inmiddels is hij hoofduit-
voerder, maar ook hij begon ooit als

leerling. Voor hem was dit ook de
reden om leermeester te worden. “Ik
ben al meer dan twintig jaar leermees-
ter en heb inmiddels meer dan 45
leerlingen opgeleid. Destijds ben ik
zelf goed begeleid en ik gun dat an-
deren ook. En het is natuurlijk hartstik-
ke mooi om te zien hoe jonge jongens
uitgroeien tot een goede timmerman
of metselaar.”

Hoe het nu gaat
Mike Kistemaker is net begonnen als
leerling bij Kormelink. Zijn opa kende
Bat en zodoende kwam Mike bij Kor-
melink terecht. Met één dag theorie
en vier dagen werken in de praktijk
hoopt ook hij het vak te leren. Eerst
als timmerman, maar ooit wil hij
(hoofd)uitvoerder worden. “Ik vind
de bouw een erg mooie branche.
Het is erg mooi om samen met een
groep mensen een project neer te
zetten. Dat geeft toch wel een trots
gevoel.”

13Aannemer december 2019

Mike Kistemaker is

de 750e leerling die

door Kormelink

wordt opgeleid.

13_kormelink.indd 13 25-11-19 14:32

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.