Aannemer 10 – 2019 – pag. 18

18 Aannemer december 2019

Bij de bouw van hun droomwoning lieten de opdrachtgevers niets aan

het toeval over. Sterker nog, ze namen de directievoering zelf in handen.

Een overeenkomst op regiebasis met de aannemer én een onderlinge

vertrouwensband zorgde voor een geslaagde samenwerking.

Tekst: Daniël van Capelleveen Beeld: Herman van Heusden, Daniël van Capelleveen

T
oen Arjan Hartong in 2016
voor het eerst de leegstaande
Groenlandkerk in Edam zag,

hadden hij en echtgenote Medina Alic
nooit kunnen bedenken dat deze kerk
ruim twee jaar later hun nieuwe thuis

Herbestemming kerk op regiebasis

Opdrachtgevers als
directievoerders

zou worden. Maar toen het gebouw
uit 1891, inclusief twee belendende
panden, te koop kwam, ging het bal­
letje snel rollen.
Samen met projectontwikkelaar Clau­
sen Bouw en Ontwikkeling bedachten

annemer

ze een plan waarbij de kerk en het
naastgelegen pand, ook onderdeel
van de kavel, herbestemd zouden
worden tot woningen. Het derde
pand, gesitueerd achter de kerk, zou
worden gesloopt. Veel tijd hadden ze
niet: het plan moest binnen een week
uitgewerkt worden. Bovendien moes­
ten beide partijen binnen diezelfde tijd
ook nog onderling tot een contrac­
tuele overeenstemming komen. On­
danks de korte tijd werd het plan als
beste beoordeeld door de verkopen­
de partij en won het de tender.

In eigen hand
Hartong en Alic hebben beiden vanuit
hun professionele achtergrond er­
varing met grote (bouw)projecten. Ze
weten dat goed toezicht op de bouw
van groot belang is. Het echtpaar wil­
de bij de bouw van hun droomwoning
niets aan het toeval overlaten. Daarom
besloten ze de directievoering in ei­
gen handen te nemen. Een beslissing
die niet veel opdrachtgevers aandur­
ven. Evenals de opvallende beslissing
om aannemer Dave Steur Bouw op
regiebasis de opdracht te laten uit­
voeren, in plaats van een traditionele
opdracht op offertebasis.
“Aannemers zien de transformatie van
een kerk als een risico”, legt Hartong
uit. “Dat risico zal een aannemer be­
groten in de offerte. Daarnaast is de
markt krap, dus ook de winstmarge
waarmee gerekend wordt is groter.
Daar moeten wij voor betalen, maar
tegelijkertijd moeten we ook nog een
toezichthouder betalen om ervoor te
zorgen dat de aannemer alle details

De rechte hoeken

van de toogvorm

vallen in het glas­

oppervlakte van

de openslaande

deuren.

18-19_kerk.indd 18 25-11-19 14:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.