Aannemer 10 – 2019 – pag. 19

19

Om doorkijk tussen de plakroedes te voorkomen, zijn tussen de

glasplaten extra afstandhouders geplaatst.

De voorzetwand rondom het raam is 12 cm verjongd. Het voorzet­

raam is verdiept geplaatst én kan nog steeds open.

Opdrachtgevers­

familie Hartong­Alic

heeft zelf de direc­

tievoering van de

herbestemming in

handen genomen.

uitvoert zoals wij dat willen. Als het
dan daadwerkelijk fout gaat, moet je
alsnog het gevecht aangaan met de
aannemer en maar zien of je krijgt wat
je wilt, ook al is het risico ingecalcu­
leerd. Bovendien kun je met een pand
als deze eigenlijk geen goed bestek
maken, want niks is bijvoorbeeld recht
en details moeten vaak in het werk
bepaald worden. Dus kun je weer
allerlei meerwerkdiscussies krijgen,
daar hadden we gewoon geen zin in.”

Samenwerking
Gekozen werd om zelf toezicht te
houden en een simpele contract­
afspraak met de aannemer te maken:
een A4’tje met daarin het uurtarief
voor de aannemer, het percentage op
onderaannemers en het percentage
op materialen. Een methode van wer­
ken die alleen mogelijk is wanneer er
onderling vertrouwen is. “Van aan­
nemer Dave Steur Bouw wist ik dat
het een betrouwbare partij was, met
wie deze vorm van samenwerking mo­
gelijk was. Door deze werkwijze werd
de bouw een 100 procent samenwer­
king. We hebben samen ook heel veel
details besproken. Zoals, hoe gaan we
een bepaald probleem aanpakken?”

Voorzetramen
Voorzetramen vormden de eerste
moeilijkheid. Hartong: “De originele
getoogde ramen in de zijgevel zijn
geïsoleerd met voorzetramen. Ten op­
zichte van de binnenwanden liggen
de originele ramen vrij ver terug. Dat
vinden wij mooi en die uitstraling wil­
den wij graag behouden. Het was
voor ons geen optie om de voorzet­
ramen in een lijn met de binnenwand
te plaatsen. Het probleem is alleen dat
we de voorzetramen niet strak tegen
de bestaande kozijnen konden plaat­
sen. Door de getoogde vorm en de
dikke voorzetwanden zou het raam
dan niet meer open kunnen draaien.
Om het voorzetraam toch verdiept te
kunnen plaatsen, hebben we samen
bedacht om de voorzetwand rondom
de raamopeningen te verjongen,
alleen wisten we niet goed hoeveel
centimeter. We hebben overlegd met
de aannemer en gevraagd of hij dit op
papier kon uitwerken. Uiteindelijk
heeft hij het heel praktisch opgelost
door een houten mal te maken en het
ter plaatse te bekijken. De voorzet­
wand rondom het kozijn is nu 12 cm
verjongd, waardoor het voorzetraam
verdiept kon worden geplaatst.”

Kozijnen
Probleem twee: de kozijnen in de ach­
terpui. “In de aluminium puien moes­
ten de getoogde vorm van de ramen
in de zijgevel terugkomen. Maar alle
kozijnleveranciers die wij benaderden
zeiden dat deze vorm niet mogelijk
was, zonder verdere uitleg. Uiteinde­
lijk vonden wij een kozijnleverancier in

het oosten van het land, Boertjes uit
Hattem, die ons kon vertellen wat het
probleem was. De kozijnprofielen
moeten namelijk eerst in de gewenste
vorm gewalst worden en vervolgens
gepoedercoat de oven in. Tijdens het
bakproces kan het kozijn vervormen,
wat ervoor zorgt dat deze vorm zo
moeilijk te maken is.”
Boertjes durfde het wel aan, maar zag
een ander probleem. “De onderkant
van de getoogde profielen vallen
deels in het glasoppervlak van de
openslaande deuren. Daardoor onder­
breek je het verband in de toch al fors
gedimensioneerde deuren, doordat
het glas bij een rank profiel een be­
langrijk deel van het verband moet
maken. Door hier als het ware een
hapje uit te halen, zou de grote ruit in
de deur ongetwijfeld een keer gaan
scheuren. Het was wel mogelijk om
plakroedes te gebruiken voor die
hoeken, maar dan kun je tussen de
roedes door het glas kijken en dat
vonden we niet mooi. We hebben dit
opgelost door dubbelglas te laten
maken voor de openslaande deuren
met extra afstandhouders tussen de
glasplaten, precies op de plek waar
de plakroedes moesten komen, ook
wel een wienersprosse genoemd. Zo
lijkt het net alsof het twee aparte glas­
oppervlaktes zijn.”

Gipsplaten
Eigenlijk wilden Hartong en Alic de
voorzetwanden laten stuken, maar om
kosten te besparen is dit op advies
van de aannemer anders aangepakt.
Het is de aannemer gelukt het hout­
skelet voor de wanden heel strak en
vlak te plaatsen, waardoor de gips­
platen direct te schilderen zijn. “De
gipsplaten hebben geen afgeronde
hoeken aan de zijkant, zoals gebruike­
lijk, maar facetkanten. Afgeschuinde
kanten, rondom de hele plaat. De
wanden zijn zo hoog dat je meerdere
plaatlengtes nodig hebt en dus ook
horizontale naden krijgt.”
“Wel hebben we een specialist moe­
ten inschakelen om de naden van de
gipsplaten goed aan te pakken.
Koning en Verhoeven afbouw, de
voegvuller noemden we die. Zij ver­
binden de platen met gaas en werken
de naden vervolgens drie keer af in
verband met krimpen van het vulmid­
del. Het grote voordeel naast de kos­
ten is dat er geen sprake meer is van
droogtijd van stucwerk en dat is gun­
stig voor de bouwplanning.”

18-19_kerk.indd 19 25-11-19 14:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.