Aannemer 10 – 2019 – pag. 20

20 Aannemer december 2019

Een opdrachtgever is allesbehalve blij met zijn nieuwe voordeur.

Die deur is namelijk niet symmetrisch pasgemaakt in het kozijn.

De aannemer toont geen begrip: de opdrachtgever heeft de

deur gekregen die hij heeft besteld en het afhangen ervan had

niet anders gekund.

Tekst en beeld: Jos van Leeuwen, DeHuizenarts

E
en aannemer plaatst voor een
opdrachtgever een nieuwe voor­
deur. Helaas niet naar tevreden­

heid van de opdrachtgever. Het gaat
hier om een hardhouten deur met een
houten onderpaneel en een glas­
paneel aan de bovenzijde. Het glas­
paneel is gezet in een ‘draairaam’ ach­
ter een raamrooster. De hangstijl van
de deur is 5,7 centimeter breed, terwijl
de sluitstijl een breedte heeft van
12,6 centimeter. Afwijkende afmetin­
gen die meteen ook gevolgen hebben
voor de lekdorpel aan de onderkant
van de deur.
Omdat partijen er samen niet uitko­
men, wordt DeHuizenarts aan het
werk gezet. De oorzaak van de pro­
blematiek moet boven tafel komen
om naar een oplossing toe te kunnen
werken.

Voorgeschiedenis
DeHuizenarts begint zoals gebruikelijk
met een gesprek met zowel de op­
drachtgever als de aannemer. Duide­
lijk wordt dat de deur door de woning­
eigenaar is ingemeten en bij een
bouwmarkt is besteld. De aannemer
is, via dezelfde bouwmarkt, benaderd
met de vraag of hij de deur kan afhan­
gen. Er komt een aanneemovereen­
komst tot stand tussen partijen.
De aannemer – vakman als hij is –
staat er vervolgens op dat hij zelf ook
een inmeting van de deur uitvoert.
Wat ook gebeurt. Op enig moment
wordt de deur door de bouwmarkt af­
geleverd bij de aannemer, die de deur

Aannemer zaagt te brede deur ‘passend’

Extreem asymmetrische
voordeur

annemer

20-21_schade.indd 20 25-11-19 14:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.