Aannemer 10 – 2019 – pag. 21

21

DeHuizenarts begrijpt niets van de uit­
voering. Het was logischer geweest
dat de aannemer, bij constatering van
het feit dat de deur te breed was, dit
met de eigenaar had besproken. Om
vervolgens een deur in de juiste af­
metingen te bestellen.

Herstel
Er zit niets anders op dan alsnog een
voordeur in de juiste afmetingen te
bestellen. Dit betekent wel dat die
nieuwe deur ook te breed is. De

daarop afhangt. Overigens zonder de
aanwezigheid van de opdrachtgever;
hij is op vakantie. Bij terugkomst
wacht hem een onaangename ver­
rassing.

Onderzoek
DeHuizenarts stelt door middel van
metingen vast dat de stijlen van de
geleverde deur wel extreem in afme­
ting verschillen. Na wat zoekwerk in
de papieren van de opdrachtgever
komt er een bestelbon van de voor­
deur op tafel. De bestelde breedte­
maat betreft 93 centimeter, de spon­
ningmaat 85,5 centimeter. De 93
centimeter is de neggemaat van het
metselwerk rond het deurkozijn. Uit­
gaande van de breedte van de sluit­
stijl van de deur moet de deur een
breedte van 93 centimeter hebben
gehad. Overeenkomstig de bestelling.
De bestelde deur is dus verkeerd in­
gemeten. Duidelijk is alleen niet of de
levering is gedaan op de inmeting van
de opdrachtgever of op die van de
aannemer.

Oorzaak
En dan komt de spreekwoordelijke
aap uit de mouw. Om de te brede
deur toch in het kozijn te kunnen af­
hangen, heeft de aannemer de deur
smaller gezaagd. En omdat het slot in
de sluitstijl moest blijven passen, heeft
hij alles – 7,5 centimeter – van de
hangstijl afgezaagd. Het resultaat: een
extreem asymmetrische voordeur.
Hiermee is de oorzaak in elk geval
duidelijk. Het is ook niet dat de aan­
nemer dat heeft verzwegen. Hij heeft
zijn werkwijze vanaf het begin aange­
geven. Dat ‘begin’ is echter het mo­
ment van thuiskomst van de opdracht­
gever.

huidige standaardmaten van deuren
komen namelijk niet overeen met de
sponningmaat van het betreffende
deurkozijn. Dit breedteverschil kan
worden opgelost door de beide deur­
stijlen aan te passen. Ook is het mo­
gelijk om zowel de deurstijlen als de
sponning van het deurkozijn aan te
passen en wel zodanig dat de aan­
nemer de nieuwe deur netjes en
symmetrisch kan afhangen.

www.dehuizenarts.com

De hangstijl van de deur is 5,7 centimeter breed, de sluitstijl 12,6 centimeter.

De extreme

verschillen in

afmeting heeft ook

gevolgen voor de

lekdorpel.

20-21_schade.indd 21 25-11-19 14:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.