Aannemer 10 – 2019 – pag. 31

31

Charles Verhoef:

“Wie met de han-

den werkt, wordt

in Nederland

stelselmatig on-

dergewaardeerd.”

Er zijn vier categorieën: duurzaam bouwen, renovatie & onderhoud, interieurbouw en aan- & verbouw.

C
harles Verhoef roept al jaren
dat er een prijs voor vakmen-
sen moet komen. Met een

gegronde reden. Want “wie met de
handen werkt, wordt in Nederland
stelselmatig ondergewaardeerd. Dat
feit wordt massaal erkend, maar meer
dan erover praten gebeurt er niet. De
waardering in geld is onveranderd
ondermaats gebleven en de opvatting
dat handenarbeid vooral wordt ge-
daan door ‘degenen die niet kunnen
leren’ is nog even actueel.” De Vak-
werk Awards kunnen een positieve
draai geven aan dit beeld. “Wij – ini-
tiatiefnemers bouwmaterialenhandel
Bouwmaat, mediabedrijf Eisma Bouw-
media en onder nemersorganisatie
Zelfstandigen Bouw – willen bevlogen
vakmensen belonen voor wat ze
waard zijn.”

Bescheidenheid
Want gepassioneerd zijn vakmensen
in de bouw wel degelijk, weet Ver-
hoef. “Ze zijn heel trots op hun werk,
op hun band met de opdrachtgever.
Leven echt voor het vak. De eigen be-
scheidenheid weerhoudt hen er ech-
ter van om te koop te lopen met hun
kunnen. Kijk maar naar de aarzeling
bij velen om het uurtarief op te
schroeven. Terwijl het vaak niet zo
gewoontjes is wat ze doen. Het is niet
iets wat iedereen kan.” Hij roept

zzp’ers en kleine bouwbedrijven dan
ook op zichzelf voor één keer op de
voorgrond te plaatsen. “Sla jezelf
maar op de borst en stuur werk waar
het vakmanschap vanaf spat in voor
de Vakwerk Awards.”

Vier categorieën
Het gaat daarbij om projecten die tus-
sen 1 september 2018 en 1 januari
2020 zijn uitgevoerd. Gekozen kan
worden uit een van de vier categorie-
en, te weten: duurzaam bouwen, reno-
vatie & onderhoud, interieurbouw en
aan- & verbouw. Een zeskoppige jury
wijst per categorie een winnaar aan
en kiest één overall winnaar. Voor die
vakman staat een nieuwe bestelbus
klaar. Alle genomineerden maken
kans om de publiekslieveling te
worden, met daaraan gekoppeld de
publieksprijs. De winnaars worden
bekendgemaakt tijdens het Bouwmaat
XXL Event op 4 juni 2020.

Complete plaatje
Dat vakmensen mooi werk moeten
hebben geleverd om voor de Vakwerk
Awards in aanmerking te komen, is
volgens Verhoef vanzelfsprekend.
Maar als jurylid wil hij verder kijken
dan dat. Ook de opdrachtgever speelt
namelijk een rol. “Het is dankzij de
opdrachtgever dat een vakman kan
doen waar hij goed in is. Iemand die

geen Ikea-kastje wil, maar echt vak-
werk. De band tussen opdrachtgever
en vakman maakt voor mij het verschil
tussen of iemand wint of niet.” En het
gaat hem om het complete plaatje.
“Ben je duidelijk naar je klant toe,
denk je mee, kom je je afspraken na,
etc. Kortom, heb je je bedrijfsvoering
op orde? Daar ga ik op letten. Want
dat alles bij elkaar maakt je onder-
scheidend als vakman.”

www.vakwerk-awards.nl

30-31_vakwerk.indd 31 25-11-19 15:09

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.