Aannemer 10 – 2019 – pag. 34

34 Aannemer december 2019

Het grote plaatje, maar ook de diepte in.

Voor wie in één keer bij zijn, maar ook

voor wie het naadje van de kous wil

weten over een specifiek deelonderwerp.

De laatste inzichten rondom de

regelgeving voor Bijna-Energieneutrale

Gebouwen (BENG) komen op 30 januari

2020 aan bod op het ZEN Festival BENG

in de Mauritskazerne in Ede.

Tekst: Paul Diersen Beeld: Lente-akkoord

Dit is zeker niet de eerste BENG-bijeenkomst voor het
Lente-akkoord. Het platform voor zeer energiezuinige
nieuwbouw – een samenwerking tussen Bouwend Neder-
land, Aedes, Neprom en NVB, ondersteund door het Minis-
terie van BZK – organiseert met koplopers onder ontwikke-
lende bouwers al enkele jaren themasessie met oog op de
opvolger van de EPC. Kernvraag: hoe gaan die regels uit-
pakken voor nieuwbouwwoningen?
“Het is nadrukkelijk de bedoeling om met het festival een
breder publiek te trekken dan onze vaste club deelne-
mers”, zegt Claudia Bouwens, programmaleider Lente-
akkoord en het platform ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuw-
bouw). “We mikken op 250, maximaal 300 aanwezigen.”

Waarom moeten aannemers naar het festival?
“Je wordt in één klap bijgepraat over de nieuwe BENG-
regelgeving. Voor bouwers die al naar onze sessies komen
is er volop verdieping. We beginnen met een plenair pro-
gramma, daarna zijn er specifieke deelsessies waarin we
de diepte in gaan. Aansluitend is er een borrel. Ook wil ik
plek creëren voor een kleine innovatiemarkt, waar nieuwe
producten te zien zijn.”

Kennis bijspijkeren

In één keer bij over BENG

Mosa Panel verwerken
Inschrijving geopend
Locatie nog niet bekend
Mosa Panel is een prefab renova-
tie tegelsysteem waarmee het
tegelwerk van badkamer en toilet
in één dag kan worden gereno-
veerd. In deze training leer je om
Mosa Panel op de juiste wijze te
plaatsen.
www.bouwradius.nl

Praktijkinstructie timmeren
13 – 15 januari 2020
Zaandam
Voor wie timmerwerkzaamheden
wil uitvoeren, maar de basisvaar-
digheden en -kennis mist. Je
leert onder andere kolombetim-
mering aanbrengen, dakramen
plaatsen en boeiboorden ver-
vangen.
www.espeq.nl

Beton
14 januari 2020
Bouwmensen Beverwijk
Vierdaagse basiscursus voor
beginnende medewerkers in de
betonbouw. Het grootste gedeel-
te is ‘handen uit de mouwen’ op
een speciaal daarvoor ingerichte
bouwplaats.
www.iq-bouw.nl

Schadedossiers
21 januari 2020
Van der Valk Hotel De Bilt
Cursus over het aanpakken van
een complex schadedossier. Je
leert het probleem te analyseren
en te behandelen. Maar ook het
bemiddelen tussen partijen en
het toewijzen van aansprakelijk-
heid komen aan bod.
www.bouwprofsnederland.nl

Herkennen van asbest
28 januari 2020
ESPEQ Heerhugowaard
Deelnemers leren asbestver-
dacht materiaal herkennen en er
op de juiste wijze mee om te
gaan, zoals bedoeld in de
Arbeidsomstandighedenwet.
www.espeq.nl

Wkb. Hoe bereid ik me voor?
28 januari en 11 februari 2020
Bouwend Nederland Zoetermeer
Tweedaagse training over de be-
langrijkste consequenties van de
Wet kwaliteitsborging voor het
bouwen. Ingezoomd wordt op
het aantoonbaar maken van de
geleverde kwaliteit.
www.bouwendnederland.nl

Hijsplan in 10 stappen
4 februari 2020
12hoist4u Houten
Het hebben van een hijsplan
voor alle hijswerkzaamheden is
verplicht. Aan het hijsplan zelf
zijn geen eisen gesteld. Hoe je
hier het beste invulling aan kun-
nen geven, leer je van 12hoist4u.
www.12hoist4u.nl

annemer

34-35_kennisenagenda.indd 34 25-11-19 15:55

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.