Aannemer 10 – 2019 – pag. 35

35

Kennis bijspijkeren
Samenwerken in bouwteams
6 februari 2020
Gouda
Nieuwsgierig wat een bouwteam
is en wat het voor jou kan bete-
kenen? Neem dan deel aan deze
cursus.
www.paotm.nl

Van Gas Los
26 februari 2020
Bouwmensen Ruinen
Docent Jeroen van der Sluijs gaat
in op de mogelijkheden om ge-
bouwen gasloos te maken. Voor
wie zich voorbereidt op het
thema ‘Van gas los’.
www.bouwprofsnederland.nl

Leermeestercursus
Diverse data en locaties
Heb je affiniteit met het begelei-
den en opleiden van leerlingen in
de bouw en infra? Dan kun je
leermeester worden. Hiervoor
moet je deze basiscursus van
Volandis hebben gevolgd.
www.volandis.nl

Brandveiligheid en Bouwbesluit
25 maart 2020
Utrecht
Met de inwerkingtreding van het
Bouwbesluit 2012 zijn de begrip-
pen van het onderdeel Brandvei-
ligheid ingrijpend aangepast. Na
het volgen van deze cursus ben
je weer volledig op de hoogte.
www.skgikobopleidingen.nl

BIM voor projectleiders
26 maart 2020
Utrecht
Cursus voor projectleiders die als
BIM regisseur (willen) functione-
ren. Je leert onder meer BIM con-
tractvoorwaarden te formuleren
en een BIM protocol voor projec-
ten te schrijven.
www.bob.nl

Vergunningsvrij bouwen
14 april 2020
Utrecht
Na afloop van deze training heb
je een goed beeld van de actuele
regelingen voor het vergunnings-
vrij bouwen, de jurisprudentie
daar omtrent en de mogelijk-
heden tot het afwijken van een
bestemmingsplan.
www.bob.nl

Beurs Renovatie 2020
12 – 14 mei 2019
Brabanthallen Den Bosch
Vakbeurs voor verbetering van
bestaande woning en utiliteitsge-
bouwen. Met naast leveranciers
op de beursvloer praktijktheaters,
diverse lezingen en workshops.
www.renovatiebeurs.nl

Een agenda-item delen? Mail
naar aannemer@eisma.nl.

Waar gaat het in de deelsessies zoal over?
“Onderwerpen als BENG in relatie tot hoogbouw, utiliteits-
bouw en betaalbaarheid in de sociale woningbouw. Ook de
software om te rekenen aan BENG – Uniec 3 – is tegen die
tijd klaar en zal worden toegelicht op het congres. Bouwers
die al praktijkervaringen hebben opgedaan met zeer ener-
giezuinige nieuwbouwprojecten en mee hebben gedaan
aan een onderzoek van TNO komen aan bod en presente-
ren hun bevindingen. En BENG in relatie tot oververhitting
– de TOjuli – maakt ook zeker deel uit van het programma in
januari.”

Nieuwe brochure en prijs
Op het festival wordt ook een nieuwe versie van de bro-
chure Woningbouw volgens BENG aangeboden. Daarin zijn
twaalf woningbouwprojecten van bouwers uit de thema-
groep BENG en TOjuli doorgerekend aan de hand van de
dan nieuwe software op de BENG-eisen. Ook wordt er een
prijs uitgereikt voor het Zeer Energiezuinige Nieuwbouw-
project met de hoogste beoordeling van bewoners.

Aanmelden kan via lente-akkoord.nl.

34-35_kennisenagenda.indd 35 25-11-19 15:55

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.