Aannemer 10 – 2019 – pag. 6

6 Aannemer december 2019

annemer

Subsidie warmtepomp alleen nog
in bestaande bouw

Meeste afval
én hergebruik
in bouw
De bouwsector produceerde in 2016
het meeste afval, maar is ook goed
voor ruim de helft van het gebruik
van alle gerecyclede materialen. Dit
meldt het CBS op basis van de ge­
reviseerde Materiaalmonitor 2014­
2016, opgesteld in opdracht van het
Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL).

Bijna 38 procent van de gebruikte
materialen in de bouwsector was ge­
recycled. De bouw gebruikte vooral
minerale afvalstoffen, zoals puin, voor
de aanleg van wegen. Gemiddeld
werd in alle bedrijfstakken bijna
15 procent aan gerecyclede materia­
len gebruikt in het productieproces.
Bij de inzet van gerecycled materiaal
is niet alleen de gebruikte hoeveel­
heid van belang, maar ook de hoog­
waardigheid van het gerecyclede
materiaal. Zo kan een gebouw worden
gesloopt en het puin worden gebruikt
voor de aanleg van wegen. Maar de
slooponderdelen van een gebouw
kunnen ook worden gebruikt om een
nieuw gebouw te maken. Bij her­
gebruik van het gebouw, eventueel
na enig onderhoud en reparatie, is
het waardebehoud nog groter.
De bouwsector gebruikte ook het
grootste aandeel gerecyclede materi­
alen van alle bedrijfstakken. Van alle
gebruikte, gerecyclede materialen
werd bijna 54 procent ingezet in de
bouw, gevolgd door de landbouw met
16 procent en de voedingsmiddelen­
industrie met 10 procent.

‘Stikstof bedreigt imago bouwsector’
Building Heroes maakt zich zorgen om het imago van
de bouwsector. De bemiddelaar en opleider van profes­
sionals in bouw en infra ziet dat het imago van de sec­
tor de laatste jaren verbetert. De stikstofcrisis bedreigt
mogelijk niet alleen dit broze imagoherstel van de
bouw, maar ook de ontwikkeling van professionals in
deze sector.

op de tocht staan, is niet alleen
slecht nieuws voor de woningnood
en Nederlandse werkgelegenheid.
Het betekent op de lange termijn
mogelijk ook dat de bouw minder
populair wordt bij werknemers. We
moeten deze crisis bedwingen, an­
ders doet dat het broze imagoher­
stel van onze sector teniet. Dat zou
erg zonde zijn.”
Volgens Meerum Terwogt zou de
stikstofcrisis niet alleen het imago
en de populariteit van de bouw
bedreigen, maar ook de duurzame
inzetbaarheid van professionals in
de bouw. “Als sector weten we dat
het de hoogste tijd is om in te zetten
op duurzaamheid”, stelt de mede­
oprichter van Building Heroes. “Ie­
dereen erkent de klimaatproblema­
tiek en wil zijn verantwoordelijkheid
nemen. Dat betekent ook: inzetten
op duurzame inzetbaarheid van
werknemers. Geef professionals
een perspectief op een carrière,
door in te zetten op de brede ont­
wikkeling van professionals.”

Warmtepompen en zonneboilers komen vanaf volgend
jaar niet meer in aanmerking voor ISDE­subsidie als ze
worden geïnstalleerd in nieuwbouwwoningen.

den. Die zijn immers de standaard.
Dat heeft minister Eric Wiebes van
Economische Zaken aan de Tweede
Kamer laten weten. “De ISDE staat
met ingang van 1 januari 2020 niet
langer open voor investeringen in
woningen waarvoor de aanvraag van
de omgevingsvergunning op of na
1 juli 2018 is ingediend”, aldus Wiebes.
“Het is effectiever het budget van de
ISDE geheel in te zetten voor de ver­
duurzaming van bestaande woningen
en andere gebouwen.”
Overigens krijgen warmtepompen in
die bestaande bouw wellicht met aan­
gescherpte regels te maken om in
aanmerking te blijven komen voor
subsidies, zegt Wiebes. Koudemidde­
len in warmtepompen zijn over het
algemeen veel sterkere broeikasgas­
sen dan CO2. Als deze uit het systeem
ontsnappen, is dat erg slecht voor het
klimaat.

Jeroen Meerum Terwogt, medeoprich­
ter van Building Heroes: “Het heeft de
bouwsector veel tijd gekost om de
arbeidskrachten te vinden die de
bouwproductie langzamerhand weer
op gang krijgen. Dat er veel projecten

De ISDE­subsidie is bedoeld om alter­
natieven voor aardgas in de warmte­
voorziening te stimuleren. Omdat
nieuwbouw sinds 1 juli 2018 in principe
niet meer op aardgas wordt aangeslo­
ten, hoeven alternatieve warmteopties
ook niet meer gestimuleerd te wor­

06-07_updatespread1.indd 6 25-11-19 13:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.