Aannemer 10 – 2019 – pag. 7

Natuurinclusief bouwen moet de norm
worden. Daarvoor pleit een brede co­
alitie van wetenschappers en natuur­
organisaties tot grote spelers in de
bouw en het uitgebreide NL Green­
label­partnernetwerk in een brief aan
minister Carola Schouten (LNV) en mi­
nister Stientje van Veldhoven (MenW).
Terwijl de bouw van de ene ‘crisis’ in
de andere rolt, is het de hoogste tijd
voor concrete maatregelen en heldere
normen die op termijn waarde toevoe­

gen, stelt de coalitie. “We vragen de
overheid om hierin het voortouw te
nemen en natuur als uitgangspunt
voor een daadkrachtig beleid te
nemen.”
De brief stelt dat “wanneer we niet
alleen de economie, maar ook de na­
tuur als leidend uitgangspunt kiezen
bij beleidsvorming, dan voorkomen
we dat we achteraf weer tegen de
grenzen van diezelfde natuur aan­
lopen.”

In het artikel over De Plaatmaat in de vorige editie van dit vakblad is een
onjuiste website vermeld. Het juiste webadres is www.deplaatmaat.nl. De
Plaatmaat is een nieuwe kunststof bok voor de afbouwsector. Deze moet
een eind maken aan schades en ongevallen als gevolg van ondeugdelijke
houten bokken.

Het aantal faillissementen in de bouw
is de afgelopen twee maanden flink
gestegen. Dat blijkt uit cijfers die BNR
heeft opgevraagd bij het Economisch
instituut voor de Bouw. Het aantal
bedrijven dat in september en oktober
is omgevallen was bijna een kwart
hoger dan in dezelfde maanden een
jaar eerder.
Afgelopen september gingen 50
bouwbedrijven over de kop, in okto­

ber zelfs 58. Bovendien ligt in oktober
het aantal faillissementsaanvragen
hoog. “In deze maand zijn er bijna
zestig faillissementen aangevraagd.
Dat is het hoogste aantal sinds jaren”,
zegt Taco van Hoek, directeur van het
Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB). Alleen in de crisisjaren lag het
aantal aangevraagde faillissementen
volgens Van Hoek hoger.
De oorzaak van de stijging is volgens

Bouwend Nederland moeilijk aan te
wijzen. De laatste twaalf maanden is
het aantal faillissementen sowieso
gestegen ten opzichte van 2018. “Er
zijn meerdere oorzaken mogelijk zoals
oplopende bouwkosten, tegenvallen­
de verkopen en vertraging bij bouw­
projecten, maar de laatste paar
maanden kan ook zeker de PAS­ en
PFAS­ problematiek een rol gespeeld
hebben.”

Faillisementen teisteren bouwsector

7

Meer nieuws?
Ga naar aannemervak.nl

voor ondernemende bouwers

Rectificatie De Plaatmaat

‘Maak van natuurinclusief
bouwen de norm’

Bouwspraak is recent opgenomen in
de GPI (Generieke Poortinstructie).
Door de jaarlijkse update van de GPI in
september treffen onder andere werk­
nemers, toeleveranciers en uitzend­
krachten die nu inloggen een verwij­

zing naar
Bouwspraak en
andere gebaren.
In de volgende
update zal Bouw­
spraak een gro­
tere rol spelen,
laat Volandis
weten.
De signalerende
gebaren zijn be­

doeld om elkaar snel en eenvoudig te
attenderen op onveilige situaties. Daar­
naast werken regelmatig buitenlandse
werknemers op de bouwplaats die de
Nederlandse taal niet machtig zijn. Op
bouwspraak.nl zijn de filmpjes te bekij­
ken en is de poster te downloaden.

www.bouwspraak.nl

Bouwspraak
in GPI

06-07_updatespread1.indd 7 25-11-19 13:45

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.