Aannemer 2 – 2020 – pag. 12

Filterunit reduceert uitstoot stikstof bouwmaterieel
Binnen ‘afzienbare tijd, eerder enkele weken
dan maanden’ zal de filterunit te huur zijn
voor andere bouwbedrijven, zo laat woord-
voerder Ingrid Prins desgevraagd weten.
Het filter zet het aanwezige NOx in de uit-
laatgassen om in niet-schadelijke stoffen. De
werking en prestaties van deze technologie
zijn door een geaccrediteerde luchtmeet-
dienst conform NEN- en ISO-normen gevali-
deerd. De NoNOx filterunit kan aangesloten
worden op de uitlaat van bestaand diesel-
materieel. Vanwege de opstelling in een
generatorframe is de unit met name voor
stilstaand en beperkt bewegend materieel
zoals generatoren, boorstellingen, heistellin-
gen en bouwkranen te gebruiken. Voor
bewegend materieel ontwikkelt VolkerWes-
sels momenteel een kleinere NoNOx-unit.

VolkerWessels heeft een technologie ontwikkeld waardoor tijdens de realisa-
tiefase van projecten tot 99 procent van de stikstofuitstoot van het grote, veel-
al stilstaand materieel gereduceerd kan worden. Het prototype van deze
oplossing – NoNOx geheten – is al op verschillende locaties getest, zo meldt
het bouwbedrijf.

LandVac-glas is een nieuw soort
vacuümglas met een U-waarde van
0,45 W/(m2•K) en een dikte van 8,3
mm, waarmee het in bestaande
kozijnen past.

Vacuümglas is op zich niet nieuw, maar een
U-waarde van 0,45 is dat volgens leverancier
Global Glass Group wel. Die lage waarde is
mogelijk dankzij nieuwe technieken en
machines. Ultravlak glas, coatings en nieu-
we randafdichtingen zorgen voor de bijzon-
dere prestatie van LandVac-glas. Ter verge-
lijking: de U-waarde van triple glas varieert
van 0,5 tot 0,9.
Global Glass Group richt zich met het pro-
duct op monumentale panden en de ver-
duurzaming van woningen. In beide geval-
len past het dunne glas in de bestaande
kozijnen.
Bij monumenten is dat vaak een verplich-
ting; bij het verduurzamen van (corporatie)
woningen is het vooral een kwestie van kos-
tenafwegingen. Vacuümglas is per vierkante
meter duurder dan standaard isolatieglas,

maar bespaart flink door het hergebruik van
de bestaande kozijnen.
Behalve de dikte is ook het relatief lage
eigen gewicht van het glas een gunstige fac-
tor bij renovatie. Het glas weegt 20 kg per
m2. Dit lage eigen gewicht bespaart ook op
kosten van transport en plaatsing. De ruit is

opgebouwd met twee lagen gehard glas,
waardoor veiligheid ook gegarandeerd is.
Het geharde glas zorgt ook voor een hoge
geluidsisolatie (RW>39dB). Het vacuümglas
is leverbaar tot maximaal 1500×2500 mm.
Aan productiemogelijkheden voor grotere
maten wordt gewerkt.

Vacuümglas isoleert beter dan triple glas

12 Aannemer nr. 2 – Maart 2020

updAte

10-11-12-13_update.indd 12 13-03-20 13:57

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.