Aannemer 2 – 2020 – pag. 24

Waarom is geopolymeer zo duurzaam?
Volgens SQAPE is geopolymeerbeton een duurzaam alternatief voor
cementhoudend beton. Als bindmiddel worden minerale grondstoffen
– gebaseerd op silicium en aluminium – gemengd met alkalische materia-
len, waardoor er een chemische reactie ontstaat. Dat resulteert in een
kunstmatig geopolymeergesteente. Volgens SQAPE ziet dit beton er het-
zelfde uit als cementgebonden beton, maar is de structuur van binnen
anders.
Belangrijk milieuvoordeel is dat – afhankelijk van de toepassing – bij geo-
polymeerbeton tachtig procent minder CO2 vrijkomt dan bij beton met
Portland cement. Volgens onderzoeken van SGS Intron is geopolymeerbe-
ton probleemloos recyclebaar en kan het vervolgens dienen als toeslag-
materiaal in een nieuwe betontoepassing.
Vooralsnog werd geopolymeer op basis van SQAPE Geopolymeer Techno-
logie alleen toegepast in niet-gewapende bouwelementen. Door de toe-
passing in vloeren in de woningen van ECO+BOUW is dit veranderd.
Betonhuis Cement voorspelde anderhalf jaar geleden dat dit ‘groene’
beton geen grote vlucht zou nemen. Leden plaatsten vraagtekens bij de
constructieve eigenschappen. Met name van belang was de reactie van
hydroxide met het CO2 (carbonatie) en welke negatieve gevolgen dat zou
hebben voor de wapening. Ondanks het feit dat het Betonhuis anderhalf
jaar geleden heeft aangegeven dat dit type beton geen grote vlucht zou
nemen, is hiermee toch een eerste stap gezet.
A. Jansen ontwerpt betonmengsels op basis van gelijkwaardigheidsprinci-
pe en gaat uit van de bekende milieuklassen en bijbehorende testen voor
beton. Bij dit ontwerp wordt A. Jansen door SQAPE ondersteund, die hier-
voor samenwerkt met onder andere TU Delft. Volgens deze partijen is er
in de tot nu toegepaste milieuklassen geen kans op wapeningscorrosie.
SQAPE en A. Jansen betogen dat geopolymeerbeton een hogere mechani-
sche sterkte heeft dan beton met Portland cement. De bindingseigen-
schappen zorgen voor een relatief hoge buig- en treksterke. Uit proef-
stukken met geopolymeerbeton blijkt verder dat de zuurbestendigheid
hoger ligt dan bij vergelijkbare proeven met cementgebonden beton.
Daardoor blijft het druksterkteverlies beperkt.

In de zoektocht naar de toepassing van zo duurzaam moge-
lijk en milieuvriendelijk bouwmateriaal met weinig tot geen
CO2-uitstoot, kwam groene bouwer ECO+BOUW onder meer
uit bij geopolymeerbeton voor de vloer en glasschuim voor
de fundering van de 36 woningen. Geopolymeerbeton is een
duurzaam betonproduct, geproduceerd volgens de SQAPE
Geopolymeer Technologie.
Patrick Schreven, directeur-eigenaar van ECO+BOUW en fer-
vent voorvechter van ecologisch, duurzaam bouwen, durfde
het ‘avontuur’ met geopolymeerbeton aan. “Dit beton heeft
een aantoonbaar gelijkwaardige kwaliteit als cementgebon-
den beton en kan dus worden toegepast in woningbouw. Er
zijn volop testrapporten beschikbaar over de constructieve
eigenschappen. Samen met onze constructeur en beton-
technoloog hebben we de haalbaarheid doorgenomen en
zijn we tot de conclusie gekomen dat geopolymeerbeton
voor deze toepassing absoluut veilig kan worden ingezet.
Wij willen daarover zeker geen gedoe hebben. Al is het
experimenteel, het moet wel verantwoord zijn.”

De laag glasschuim
ondersteunt het
geopolymeerbeton.

Het stortproces is
hetzelfde als bij
conventioneel beton.

Het geopolymeer-
beton hardt snel
uit.

24 Aannemer nr. 2 – Maart 2020

PROJECT

22-23-24-25_project.indd 24 13-03-20 13:59

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.