Aannemer 2 – 2020 – pag. 32

Schilferende
gevelstenen
Na transformatie van een historische gevangenis tot
hotel ontstaat ernstige schade aan de buitengevels.

Schilferende stenen en witte uitbloei maken het
monumentale pand er bepaald niet mooier op.

Tekst en beeld Ir. Daan van Kinderen, TechnoConsult

Een voormalig huis van bewaring (omstreeks 1830 gebouwd)
wordt getransformeerd tot hotel. De aannemer injecteert
meteen ook de buitengevels tegen optrekkend vocht en
brengt waterafwijzend pleisterwerk aan, wat wordt uitge-
voerd vanaf de binnenzijde van het gebouw. Het maaiveld
wordt aan de buitenzijde opgehoogd en voor de gevels
langs komt een drainagelaag.

De muur vertoont
schilfering van de

gevelstenen en
zoutkristallisatie

onder het
steenoppervlak.

Enige tijd later tasten geschilferde stenen en witte uitbloei
de voorheen smetteloze metselwerk gevels aan. Ogenschijn-
lijk vochtgerelateerde problemen, terwijl bij de renovatie
juist maatregelen ter voorkoming van vochtproblemen zijn
getroffen. TechnoConsult doet nader onderzoek.

Schadebeeld
De schade beperkt zich tot de zuidgevels. Het gevelmetsel-
werk vertoont hier structureel afschilfering en uitbloei tot
circa 0,6 meter boven het maaiveld. Voegen en stenen zijn
wit uitgeslagen, waarbij kristallen op het oppervlak zicht-
baar zijn. Verder zijn er losse steenscherven en onthechte
(kalk)voegen, met witte uitbloei en/of kristallen op het

32 Aannemer nr. 2 – Maart 2020

BouwschAde

32-33_bouwschade.indd 32 13-03-20 14:02

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.