Aannemer 2 – 2020 – pag. 36

‘ Alles moet kloppen voordat
de schop in de grond gaat’

“Wat wij goed doen, is dat we aan de
voorkant van het proces met de klant
goed nadenken over ontwerpvragen.
Welke ruimtes zijn er? Wat doe je daar?
Hoe ga je ze schoonmaken? Waar komt
de tv? Wat zijn je hobby’s? Wat zijn de
looplijnen? Mensen zijn soms verbaasd
dat wij dit soort vragen stellen, maar ver-
volgens kunnen we hun huis wel in één
keer goed bouwen. We nemen ze mee in
het ontwerp- en bouwproces. Ook leggen
we helder uit welke keuzes voor materia-
len zij moeten maken en wanneer. Op
die manier hoeven ze dat niet onder
tijdsdruk te doen. Voor wat de bouwfase
betreft, streven we ernaar dat alles hele-
maal uitgewerkt is en moet kloppen
vóórdat de schop in de grond gaat. Zitten
er toch zaken in het voortraject die zijn
misgegaan, dan zijn onze vakmensen –
we hebben op elk project een ervaren
allround timmerman die de bouw van
begin tot eind begeleidt – in staat dat tij-
dens de bouwfase recht te trekken.
Anderhalf jaar geleden hebben we
besloten het bouwen van woningen
anders te benaderen. Voorheen was een
woning een woning met een stelpost
voor een cv-ketel en radiatoren. Dat heb-
ben we omgedraaid. Maar het bleek las-
tig voor ons om op installatiegebied
appels met appels te kunnen vergelijken,
gezien alle mogelijkheden van nu. Daar-
om hebben we een installatieadviseur in
huis gehaald. Hij draait aan het begin
van het verkooptraject mee en adviseert
over warmtepompen, luchtkwaliteit, ven-
tilatie, wel of geen vloerverwarming
enzovoorts. Daarin lopen we voorop.”

Henk Loves en
Jeroen kuipers (r)
directie Kuipers en Koers Bouw

36 Aannemer nr. 2 – Maart 2020

Trend

34-35-36-37_trend.indd 36 13-03-20 14:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.