Aannemer 2 – 2020 – pag. 37

‘ Het draait uiteindelijk
allemaal om vertrouwen’

“Klantgerichte communicatie vanaf de
eerste opname tot na de oplevering. Dat
is waar wij sterk op inzetten. Zorgen dat
alle vragen worden beantwoord. Het lijkt
heel eenvoudig, maar het is een proces
waar het hele team mee bezig moet zijn,
van kantoor tot werkvloer. Heb je dat als
bedrijf onder controle, dan kun je zelfs
een steekje laten vallen. Het vertrouwen
is er dan dat je het goed oplost. Hoe we
die mentaliteit in het hele bedrijf heb-
ben gekregen? Vooral door vakmensen
zelf op te leiden vanaf het vmbo. Al met
al zijn leerlingen 6 à 7 jaar met een leer-
meester op pad, die hen alles bijbrengt.
Niet alleen vaktechnisch, maar ook op
het gebied van communicatie en plan-
ning. Waar we sterk in zijn is onze strakke
planning. Die spreken we van tevoren
goed af en dan gaan we ‘m ook halen.
We werken in een straal van 20 à 25 kilo-
meter rondom Waddinxveen. Dat heeft
als voordeel dat je snel bij de klant bent
als er iets is om te overleggen. We star-
ten binnenkort met een woning in Rot-
terdam. De opdrachtgevers daarvan
vroegen om referentieadressen bij wie ze
mochten kijken. Bij een vorig project van
ons in Boskoop zeiden ze: ‘kom maar
langs’. Een goede naam is beter dan
goede olie, zo luidt een oud spreek-
woord. Het draait uiteindelijk allemaal
om vertrouwen. Dat is de basis van een
goede overeenkomst.”

Cors Cammeraat
eigenaar Cammeraat Bouwtechniek

37nr. 2 – Maart 2020 Aannemer

34-35-36-37_trend.indd 37 13-03-20 14:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.