Aannemer 2 – 2020 – pag. 47

Een vrij lege ruimte met een klein keukentje, stoelen en een
lange tafel. Op een bedrijventerrein in Dronten. Hier heerst een
serene rust. In plaats van te boren of te schroeven, doet de
bouwvakker hier in stilte zijn meditatie- en mindfulness-oefe-
ningen en voert openhartige gesprekken met Andriessen. “Nee”,
zo werkt hij een vooroordeel uit de weg, “we gaat hier niet uren-
lang samen op een matje mediteren of aura’s uitlezen met een
staafje wierook! Geen zweverig gedoe. De oefeningen zijn simpel
met een duidelijke uitleg in een taal die de bouwvakker kent.”
Andriessen heeft zelf een ernstige burn-out en depressie gehad.
Hij was werkzaam als eerste monteur bij een installatiebedrijf.

Wat was er met je aan de hand?
Andriessen: “Ik was mentaal en fysiek compleet ingestort.
December 2016 stond ik zelfs op het punt om een eind aan mijn
leven te maken, maar ik was gewoon te moe om het te doen…
Kun je je dat voorstellen? Mijn gehele identiteit was gebouwd op
die stoere bouwvakker, die daarnaast nog marathons liep en
daarvoor gelijk na mijn werk ging trainen. Ik was de stoere Boki-
to die zich groothield ten opzichte van zijn collega’s. Voelde me
een voorbeeld voor mijn jonge(re) collega’s. Aan de andere kant
voelde ik me niet begrepen en gezien door mijn leidinggeven-
den. Ik kreeg het idee: ik doe maar wat; het wordt niet gewaar-
deerd. Bovendien deed ik leidinggevend werk, wat ik eigenlijk
niet leuk vond. Ik werkte op de automatische piloot. Intussen
matte ik me fysiek helemaal af met het hardlopen.”

Wanneer besefte je dat het zo niet verder kon?
“Op een dag werd ik wakker met een black-out. Ik had moeite met
opstaan, wist eigenlijk niet meer wat ik aan het doen was. Na

twee weken rust keerde ik voor halve dagen terug. Maar op mijn
eerste werkdag dacht ik: wat doe ik hier? Ik kan niet meer. In
september 2016 ben ik uitgevallen. Gedurende een jaar heb ik
gesprekken gevoerd met psychologen en toch nog gepro-

beerd om twee uur per dag te werken. Maar het werk zei me
niks meer. Ik liep met mijn ziel onder m’n arm. Toen ben

ik 1 december 2017 defi nitief gestopt in de bouw.”

Hoe kwam je er bovenop?
“Naast veel gesprekken met de psycholoog

ben ik een cursus mindfulness gaan vol-
gen. Gaandeweg werd ik me ervan

bewust dat ik anders in het leven
moest staan. Bewuster moest
worden van mezelf en mijn
omgeving. Ik heb tijdens de the-
rapie een IQ-test laten doen en
toen bleek dat ik aanleg heb voor

coaching en psychologie. Vandaar dat
ik sinds oktober 2018 actief ben met Bouw-

Mind, mijn eigen praktijk.”

Heb je het idee dat meer bouwvakkers met burn-outklachten
kampen?
“Oh ja, zeker weten. Ik vang voldoende signalen op. Maar er
heerst onder die bouwvakkers nog veel schaamte om erover te
praten, laat staan om er iets aan te doen. Kijk naar mezelf: het
duurde anderhalf jaar voordat ik mij kwetsbaar op durfde te
stellen. Het is nu niet zo dat bouwvakkers massaal op de deur
van mijn praktijk staan te kloppen, maar mijn kracht is dat ik het
zelf heb meegemaakt en hun taal spreek.”

Waardoor worden die klachten in de hand gewerkt?
“Stiekem vinden veel werknemers in de bouw hun werk niet
meer leuk. Alles gebeurt op de automatische piloot; ze zijn niet
meer bewust met zichzelf en hun omgeving bezig. Alle werk-
zaamheden moeten onder hoge tijdsdruk gebeuren. Ze werken
zich een slag in de rondte om het werk op tijd klaar te hebben.
Ik durf gerust te stellen dat het gros van de bouwvakkers onder
grote stress staat.”

Hoe kun jij die opgebrande bouwvakker helpen?
“Ik heb drie jaar geleden een opleiding tot mindfulnesstrainer
gevolgd en vorig jaar de opleiding tot intuïtief coach afgerond.
Sindsdien heb ik mijn eigen praktijk. Ik wil mijn cliënten laten
zien en voelen wat er écht in ze leeft. Door ze bijvoorbeeld te
laten opschrijven welke vijf positieve en vijf negatieve dingen ze
op een dag hebben meegemaakt. Onder het mom: waarom doe
ik waar ik vandaag voor ben opgestaan? Ook geef ik ze een oefe-
ning mee voor op de bouwplaats: loop eens bewust van jouw
werkplek naar de bouwkeet en terug. Of voer eens een echt
gesprek met je (buitenlandse) collega’s, verdiep je in hun cultuur
en wees je bewust van jouw gevoelens die daarbij opgeroepen
worden.”

Heb je al cliënten en zo ja hoe hebben ze het ervaren?
“Ik heb nog geen individuele trajecten gedaan. Ik heb wel
gesprekken gevoerd met grote bouwbedrijven en eens een twee
uur durende workshop mindfulness gegeven op de bouwplaats
aan een bouwteam. Tuurlijk wordt er in eerste instantie een
beetje gegrinnikt, maar als ik mijn persoonlijke verhaal vertel,
gaan ze zich serieus openstellen en vertellen ze hoe ze hun
werk ervaren, hoe ze communiceren met hun collega’s en wat
dat met hen doet. Vervolgens doen we een mindfulness-oefe-
ning.”

Na deze workshop kunnen individuele leden van een bouwteam
een intensieve cursus mindfulness bij Andriessen volgen gedu-
rende zeven weken. Daarin komen ze erachter waarom ze doen
wat ze doen. Als gevolg daarvan worden ze zich bewuster van
zichzelf. “Het doel is dat ze weer verliefd worden op hun werk
en met plezier hun baan uitoefenen zonder stress”, besluit
Andriessen.

47nr. 2 – Maart 2020 Aannemer

46-47_mindfulness.indd 47 13-03-20 14:06

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.