Aannemer 2 – 2020 – pag. 5

Salverda Bouw uit ‘t Harde en Lenferink
Vastgoedonderhoud en Schilders werken
samen aan de upgrade van de monumentale
huizen in Assen. Beide bedrijven zijn zoge­
heten first supplier van de landelijk opere­
rende corporatie Omnia Wonen in Harder­
wijk. Ze pakken regelmatig projecten
gezamenlijk op.
De ketensamenwerking bevalt uitstekend,
vertelt Wim van Ommen van Salverda Bouw.
Het plan voor de aanpak in Assen is met alle
partijen om tafel gemaakt. Opdrachtgever
Omnia Wonen, de beide aannemers,
HulstFlier Installateurs uit Elburg, Advies­
bureau Wolderwijd uit Ermelo en gemeente
Assen waren daarbij. “Je krijgt dan in een
keer een optimaal plan.”
Voordeel van de werkwijze, aldus Van
Ommen, is dat betrokken partijen niks dub­
bel doen. “Je probeert zo efficiënt mogelijk
te werken. Als gelijkwaardige partners bren­
gen we onze kennis in. Lenferink heeft veel
kennis van schilderen en onderhoud. Op zijn
beurt brengt ook Salverda Bouw zijn know­
how in. Samen vormen we een team. Vooraf
leggen we onze prijzen op tafel, zodat we zo
transparant mogelijk en ook marktconform
werken. Offertes zoals in de aanbestedings­
markt zijn niet nodig. Je belast de markt dan
ook niet.”
De renovatie van de woningen in Assen zou
ook heel goed door Salverda Bouw alleen
kunnen worden opgepakt, vertelt Van
Ommen. De ketensamenwerking met Lenfe­
rink Vastgoedonderhoud levert echter louter
voordelen op en spaart alle partijen geld.
“Bouwen is al duur genoeg.”

Energiebesparende maatregelen
Meerdere plannen voor de renovatie pas­
seerden de revue. De woningen voor hogere
militairen van de Johan Willem Frisokazerne
in garnizoensstad Assen konden wel een
opknapbeurt gebruiken. Veertig jaar geleden
werden de huizen voor de laatste keer ver­
nieuwd. De landelijke bouw vereniging voor
onderofficieren Arbeid Adelt bouwde de hui­
zen, die over drie bouwlagen zijn verdeeld.
Een van de ideeën was om de huizen com­
pleet te strippen en opnieuw op te trekken.
Zover is het niet gekomen.

nr. 2 – Maart 2020 Aannemer 5

04-05-06-07_projectassen.indd 5 13-03-20 13:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.