Aannemer 2 – 2020 – pag. 6

Vooral op het gebied van energiebesparende maatregelen
was een slag te slaan. De ouderwetse moederhaard in de
woonkamer bijvoorbeeld zorgde voor verwarming van het
water in de radiatoren in het hele huis. Een nieuwe hoog­
rendementsketel in de keuken komt ervoor in de plaats. Een
deel van het leidingwerk kan blijven zitten, maar installa­
teur HulstFlier legt ook nieuwe, geïsoleerde leidingen. De
geisers voor de warmwatervoorziening kunnen eindelijk
worden afgevoerd.
Tijdens de renovatie in de jaren tachtig was al voor een deel
isolerend glas aangebracht. Zo’n beetje de helft bleef enkel
glas. De woningen krijgen nu overal HR++­glas, ook in de
nieuwe buitendeuren en draaiende ramen. De benedenwo­
ningen zitten daarmee in een warm jasje. De zoldervloeren
zelf zijn tijdens de laatste renovatie in de vorige eeuw
geïsoleerd, maar het dak is dat nog niet. Wellicht komt dat
later aan de beurt, vertelt Wim van Ommen van Salverda
Bouw.

Keuken, badkamer, toilet
Het binnenpakket van de bijna honderd jaar oude woningen
was wel aan vervanging toe. “Vooral de renovatie van de
keukens, badkamers en toiletten was hard nodig”, aldus
Sander Zuidberg van Lenferink. Alle tegelwerk en plafonds
worden vervangen. De keuken wordt voorzien van mechani­
sche ventilatie met afstandsbediening, terwijl die voor toilet
en douche CO2­gestuurd is.
Vanwege de monumentenstatus van de onderofficierswo­
ningen zijn de nieuwe buitendeuren zoveel mogelijk in de
oude stijl nagemaakt. Dat geldt ook voor de nieuwe uitklap­
ramen, vertelt uitvoerder Zuidberg. Het ventilatierooster in
de buitenramen is de enige verandering die opvalt.
Door die monumentenstatus is het ook oppassen met de
stappen die je tijdens zo’n renovatie zet, waarschuwt Van
Ommen. “Niet alles kan zomaar. Samen met de gemeente en
opdrachtgever bekijk je wat mogelijk is. Deze renovatie valt
onder planmatig onderhoud. We doen nu wat nodig is. Dat
is natuurlijk ook een kwestie van geld. De voorgevel en tuin­
muren, die monumentaal zijn, kunnen in een volgende
onderhoudscyclus mee”, aldus Van Ommen.

Balkons
Een speciale behandeling is nodig voor de betonnen bal­
kons aan de achterzijde van de bovenwoningen. De cement­
dekvloer wordt waar nodig losgehakt. “Daarna brengen we
een bekisting aan en storten de vloer opnieuw.” Het houten

Vulkaankorrels
Na afloop van de renovatie staat de aanpak van wateroverlast in de achter-
tuinen op stapel. Het rioolstelsel is op. De kruipruimten onder de woningen
zijn nat. Voor een deel komt dat door de vochtaantrekkende vulkaankorrels,
die in de jaren tachtig onder de vloeren zijn gestort. “Dat vocht trekt dan
door naar de woningen, met alle gevolgen van dien.’’
Ingenieursbureau Arcadis heeft een plan voor de herinrichting van het com-
plete achterterrein gemaakt. Drainage, riolering en het opnieuw uitgraven
van een sloot moeten de afvoer van hemelwater weer optimaliseren. Ver-
wacht wordt dat het vocht onder de vloeren langzamerhand verdwijnt.

Het houtwerk aan de
kapellen aan de
voorkant wordt

geschuurd, eventueel
vernieuwd en

geschilderd.

De voorgevel en
tuinmuren van de 41

onderofficiers­
woningen aan de

Oranjestraat in Assen
hebben de

monumentenstatus.

‘Als gelijkwaardige partners
brengen we onze kennis in’

6 Aannemer nr. 2 – Maart 2020

projEct

04-05-06-07_projectassen.indd 6 13-03-20 13:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.