Aannemer 2 – 2021 – pag. 10

Bouwplaats vaker doelwit van materiaaldieven

Losliggend materiaal op bouwplaatsen, zoals kleine apparaten en
waardevol gereedschap, is sinds de lockdown vaker het doelwit van
professionele dieven. Nu het rustiger is op straat en minder perso-
neel aanwezig is op bouwplaatsen zien dieven hun kans schoon. Ten
opzichte van de jaren hiervoor worden ze steeds professioneler.
Pieter Kooi, directeur van het bedrijf dat zaken doet in verschillende
Europese landen: “Kruimeldieven die over een hek klimmen om een
beetje rond te kijken zien we steeds minder. Criminelen komen
tegenwoordig in een al dan niet gestolen voertuig aanrijden en
weten precies wat ze willen meenemen. Dat gaat dan vaak om (kope-
ren) kabels, rijplaten en isolatiemateriaal. De schade kan al gauw in
de duizenden euro’s lopen en dan hebben we het nog niet eens over
de schade die ontstaat doordat het bouwproces vertraging oploopt.”
Kooi plaatst camerasystemen met infraroodfunctie en bewegingsde-

tectie op locatie en bewaakt dag en nacht op afstand vanuit de eigen
meldkamer in Drachten. Bij onregelmatigheden, zoals beweging op
een anders uitgestorven terrein, gaat een alarm af in het zogeheten
Kooi Alarm Center, waarna een gespecialiseerde centralist uitzoekt
wat aan de hand is en actie onderneemt.

Inbrekers wijken tijdens de lockdown steeds vaker uit naar
bouwplaatsen. Ze worden ook slimmer en professioneler.
Vanwege de minder goede bewaking zijn ook kleine bouw-
plaatsen inmiddels een populair doelwit van het dievengil-
de. Dat concludeert specialist in camerabewaking Kooi na
het analyseren van interne data.

KPE Groep, opleider in de bouw- en vastgoedbranche,
plaatst slimme spiegels op bouwplaatsen om veilig gedrag
in de bouw te bevorderen. Op de spiegels, geleverd door het
Limburgse Admirror, zijn gedurende de dag veiligheids-
boodschappen te zien die bouwplaatsmedewerkers prikke-
len veiliger te werken.

Het idee is ontstaan vanuit KPE’s Brain Based Safety, een integraal
ontwikkelprogramma voor bouwbedrijven die zich richten op veilig
werkgedrag. De spiegels worden geplaatst op plekken waar onder
meer vaklieden, uitvoerders en onderaannemers meerdere keren
per dag langslopen. De boodschap op de spiegel kan bijvoorbeeld
een afbeelding zijn van een levenspartner of kind, om aan te geven
dat veilig werken ook voor hen van belang is. Maar ook heldere

werkinstructies, een safety­boodschap van de onderaanne­
mer, vlogs van collega’s om collectiviteit te benadrukken of
het tonen van potentieel gevaar bij de uit te voeren werk­
zaamheden, bijvoorbeeld het plaatsen van een prefab bouw­
deel.
De spiegels worden compleet geleverd, passend bij de wen­
sen en huisstijl van het (bouw)bedrijf. Admirror levert een
online beheersysteem, zodat de gebruiker van de spiegel(s)
naar eigen inzicht altijd eenvoudig en op afstand video’s,
foto’s, illustraties en tekst kan uploaden. Het is namelijk van
belang dat de boodschappen worden getoond op het juiste
moment. Daarbij zijn de dag, het tijdstip en andere factoren
zoals het weer relevant. Op die manier sluit de inhoud altijd
aan op de actuele situatie.

Veiliger bouwen met slimme spiegels

10 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

updAte

08-09-10-11_update.indd 10 04-03-21 13:03

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.