Aannemer 2 – 2021 – pag. 13

Onlangs was ik met mijn zoon van twee jaar oud bezig met een groot infra-
project: het bouwen van een weg. Je kent
ze vast wel, van die vilten puzzelstukken
in asfaltkleur met belijning erop, waar-
mee je in no-time een parcours legt. Mijn
zoontje was druk bezig een weg aan te
leggen van A naar B met als doel: plezier.
Ondanks dat de werkzaamheden zonder
plan werden uitgevoerd, is het doel ruim-
schoots behaald. Want wat is er nou leu-
ker dan samen iets bouwen en met een
autootje over een zelfgebouwde weg rij-
den?

Na afloop van dit plezierige spelletje
moest ik toch een beetje aan de Wkb
denken. Wat als je je nou zonder plan
gaat voorbereiden op de Wkb? Of je hele-
maal niet gaat voorbereiden? Waar kom
je dan uit? En bereik je het doel? En doe
je dit dan alleen of samen?
Gemeentes zijn sinds eind vorig jaar
bezig met de zogeheten ambassadeurs-
netwerken. Daarin proberen zij zich met
elkaar en alle betrokken partijen voor te
bereiden op de Wkb en delen ze de erva-
ringen. Er lopen inmiddels enkele tiental-
len proefprojecten, maar dit is lang niet
genoeg om alle betrokken partijen ervan
te laten leren en profiteren. Veel
gemeenten staan er op dit moment voor
open om te oefenen, maar we horen

geluiden dat de aannemers hier niet
voor in de rij staan. Misschien is het tijd
om aannemers die wel actief zijn met
Wkb te verenigen in een netwerk?

Bouwers zijn op dit moment gewoon al
heel druk met bouwen en de dagelijkse
gang van zaken. Daarnaast zijn er nog
veel andere ‘randverschijnselen’, zoals de
problematiek rondom stikstof en perso-
neelstekort. Maar ook de BENG-eisen, de
nieuwe Omgevingswet en het Bouwbe-
sluit komen eraan. Die laatste aspecten
hebben ook overlap met de Wkb en zijn
qua voorbereiding prima te combineren.
Misschien kun je daarmee wel meerdere
vliegen in één klap slaan.
Heb jij de weg naar de Wkb al uitgestip-
peld?

Bert Videler
Bouwkwaliteitcoach.nl

Heb jij de weg
naar de Wkb al
uitgestippeld?

‘Er zijn meerdere
vliegen in één klap
te slaan’

13nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

COLUMN

13_columnbert.indd 13 08-03-21 11:44

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.