Aannemer 2 – 2021 – pag. 14

Bouwplaats-ID is
klaar voor de start
Veiligheid en controle op de bouwplaats, we krijgen het maar niet geregeld.
Daarom moet de Bouwplaats-ID er komen. Dat vindt Hans Crombeen van FNV
Bouwen & Wonen. De ontwikkeling van de Bouwplaats-ID is een cao-afspraak
tussen sociale partners uit 2015. Eind 2020 diende de vakbond een voorstel in
bij SZW voor 10 miljoen euro voor een pilot, die met grote bouwbedrijven moet
worden opgezet, zodat het digitale wonderpasje zich eindelijk kan bewijzen.

Tekst Ton Verheijen Foto FNV Bouwen & Wonen

De bouw telde 13 dodelijke ongevallen in 2020 (tegen 18 in
2019). Dat meldde de Inspectie SZW onlangs. Hans Crom-
been van FNV Bouwen & Wonen heeft een duidelijk beeld
van wat er vorig jaar qua (on)veiligheid op de bouwplaats is
gebeurd. Crombeen: “Als ik de berichten in de krant lees,
valt me allereerst op dat prefabricage tot nieuwe problemen
leidt. De trend om te prefabriceren zet door. In de fabriek is
dat veiliger. Maar de geprefabriceerde onderdelen worden
steeds groter, zwaarder en moeilijker hanteerbaar. Complete
gevels worden op de bouw geleverd en gemonteerd. Eén
windvlaag en het zaakje kantelt. Dat hebben we vorig jaar
duidelijk gezien.”

Naast nieuwe problemen vanwege prefabricage noemt
Crombeen ook het traditionele rampenlijstje in de bouwput:
bekneld raken, vallen vanaf hoogte (omdat steigerleuningen
ontbreken), struikelen over bouwafval en verpletterd wor-
den door lading die loslaat tijdens hijswerkzaamheden. (Wat
dat laatste betreft startte de Onderzoeksraad voor Veilig-
heid een onderzoek naar een steigerongeval op 26 mei 2020
in Den Haag, waarbij een voorbijganger dodelijk getroffen
werd door steigerdelen die uit de hijskraan vielen.)

Over hijsongelukken heeft Crombeen goed nieuws: “De aan-
pikkelateur hoefde nooit gecertificeerd te zijn. Dat mocht
ook een toevallige passant zijn. Natuurlijk is dat vragen om
problemen. Neem een houten pallet die met een metalen

Uitzendbranche draait woekerwinsten
De uitzendbranche draaide eind 2020 alweer woekerwinsten. De Volkskrant
meldde onlangs dat Randstad in 2020 een omzet binnenhaalde van 20,7
miljard euro en een winst van 304 miljoen euro. Wereldwijd werd 330 mil-
joen euro aan overheidssteun binnengehaald. Daarmee zouden veel uit-
zendkrachten, die tijdens een crisis als eerste in zwaar weer komen, gehol-
pen kunnen worden. Toch is dat niet het signaal dat de FNV oppakt. Hans
Crombeen: “Onze medewerker Bart Plaatje heeft in vakantieparken misstan-
den aangetroffen met Oost-Europese arbeidsmigranten die ontslagen wer-
den en daarmee ook hun recht op huisvesting verloren. Dat is vorig jaar
duidelijker aan het licht gekomen.” Woonruimte in vakantieparken betekent:
een bed, kast en tv. Daarvoor moet vaak meer dan 100 euro per week wor-
den betaald. Vertrekken is geen optie, want in Oost-Europa is de situatie
vaak nog slechter. Ontslagen worden is dan een ramp. Het standpunt van de
FNV is dat de overheid in voorkomende gevallen moet zorgen voor ‘schei-
ding van werk en bed’. Op dat punt kan de Bouwplaats-ID uitkomst bieden.
Crombeen: “Uitzendbureaus bestaan vaak uit niet meer dan een voornaam
en mobiel nummer. Als een uitzendbureau zo’n jongen ontslaat, staat hij
zomaar op straat. Dat lijkt op moderne slavernij. Bij problemen in de vlees-
industrie vorig jaar werd ook duidelijk dat de inlener en werkgever niet wis-
ten waar hun mensen verbleven. Die waren onbereikbaar, ook voor voor-
lichting. En bij ziekte onvindbaar. Dat mogen we niet laten gebeuren. Met
invoering van de Bouwplaats-ID melden werknemers zich één keer per dag
bij de bouwplaats aan en af. Daarmee is meteen duidelijk of de gegevens in
het systeem nog kloppen.”

14 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

DIGITALISERING

14-15-16-17_bouw-id.indd 14 04-03-21 13:27

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.