Aannemer 2 – 2021 – pag. 18

Onzorgvuldige
dakrenovatie
Een storm legt gebreken aan een pas gerenoveerd
pannendak bloot. Het dak is gerealiseerd door een
aannemer die dacht dat “het zo ook wel goed was” en
goedgekeurd door een toezichthoudende architect.
Beslissingen die leiden tot een veel groter probleem.

Tekst en foto’s Jos van Leeuwen, Bureau voor Bouwpathologie BB
Tekenwerk Henk Heusinkveld

Ze liepen al langer rond met de gedachte, maar nu willen de
eigenaren van een woning op leeftijd ook echt stappen gaan
zetten om hun huis zoveel mogelijk te laten voldoen aan de
huidige milieunormen. Een architect met ruime ervaring op
dit vlak raadt aan het sterk verouderde dak inclusief de
pannen aan te pakken. Meteen ook het ideale moment om
de kap te isoleren. Aan de buitenkant, omdat de binnenkant
van het dak moet blijven zoals die is.
De architect levert de tekeningen en de benodigde vergun-
ningen. Onder zijn toeziend oog gaat de uitvoering van start.
Het werk en de samenwerking tussen de aannemer en de
architect verlopen voorspoedig. De bouwer mag zelfs beslis-
singen nemen die afwijken van de werktekening. Langzaam
versloft het dagelijks toezicht door de architect. En eenmaal

voltooid, is oplevering van het werk niet nodig. De architect
vertrouwt de aannemer volledig. Het werk is klaar, alle fac-
turen zijn betaald. Iedereen tevreden.

Dakfolie
Totdat een andere aannemer enkele jaren later het dak op
moet vanwege stormschade. Al vrij snel komt hij naar bene-
den met de mededeling dat “het helemaal niet goed zit op
het dak”. De dakfolie is op een verkeerde plaats aange-
bracht. De eigenaren confronteren de eerste aannemer met
deze constatering en vragen om uitleg. De vakman verwijst
ze door naar de architect. Hij heeft immers dagelijks toe-
zicht gehouden en is akkoord gegaan met het geleverde.
De architect twijfelt aan de bevindingen van de tweede aan-
nemer. “Hij is vast op werk uit”, luidt zijn commentaar. Maar
die houdt voet bij stuk.
Als een gesprek tussen alle partijen niet tot een eenduidig
standpunt leidt, besluiten de eigenaren Bureau voor Bouw-
pathologie BB in te schakelen.

Tengels
Voorafgaand aan het onderzoek bespreekt de bouwpatho-
loog de problematiek uitgebreid met de eigenaren en de
beide aannemers. De standaard procedure. De architect is
er niet bij; hij meldt zich op het laatste moment af vanwege

18 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

BouwschAde

Er ontbreken tengels
tussen de dakfolie en

de panlatten.

De uitvoering wijkt af
van wat door de

architect is getekend.

18-19_bouwschade.indd 18 04-03-21 13:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.