Aannemer 2 – 2021 – pag. 19

gezondheidsredenen. Daarna volgt een bezichtiging ter
plaatse. Na enkele dakpannen te hebben verwijderd, stelt
de expert vast dat er geen tengels tussen de dakfolie en de
panlatten zijn aangebracht. Er is amper ruimte tussen de
latten en de folie.
Lekwater en vuil kunnen hierdoor niet of nauwelijks naar de
dakgoten afstromen. Met op termijn aanzienlijke houtrot
aan de panlatten tot gevolg. Precies wat de tweede aanne-
mer bedoelde.

Verkorte levensduur
De tekeningen van de architect komen uit een dikke dos-
siermap op tafel. Zonder discussie zijn alle aanwezigen het
erover eens dat de uitvoering afwijkt van wat is getekend.
De eerste aannemer geeft aan dit zonder overleg met de
architect te hebben gedaan. Hij dacht dat “het zo ook wel
goed was”. De architect heeft het werk gezien, maar er geen
opmerkingen over gemaakt. Met andere woorden: de aanne-
mer heeft een onjuiste opbouw van de dakisolatie gereali-
seerd en de toezichthoudende architect heeft het werk

‘Er zit iets helemaal niet goed op het dak’,
aldus de tweede aannemer

goedgekeurd. Hierdoor is een potentieel groot probleem
ontstaan. Namelijk een sterk verkorte levensduur van de
panlatten.

Herstel
“Wat moet er worden gedaan om een dak te krijgen, dat vol-
doet aan een normale levensduur”, willen de eigenaren
weten. Er zijn twee mogelijkheden om het probleem op te
lossen. De eerste oplossing is het aanpassen van het dak
naar de ontwerptekening van de architect. Ingrijpend en
uiterst kostbaar. Een tweede mogelijkheid is het alsnog aan-
brengen van tengels tussen de panlatten en de dakfolie.
Hiervoor moeten de dakpannen en de panlatten eerst wor-
den verwijderd. Na het aanbrengen van de tengels op de
dakfolie ter plaatse van de dakregels, kunnen nieuwe pan-
latten en de bestaande dakpannen weer worden terugge-
plaatst.

Blijft de kwestie ‘wie gaat dat betalen’ over. De eerste aan-
nemer reageert direct door te zeggen dat de niet aanwezige
architect – als toezichthouder – alles heeft goedgekeurd.
Hem treft daardoor geen blaam. De eigenaren vragen de
bouwpatholoog om advies. Hij kan niet meer zeggen dan
dat het verstandig is om voor die vraag deskundig advies bij
de rechtsbijstandsverzekering in te winnen.

19nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

Lekwater en vuil kunnen niet of nauwelijks
naar de dakgoten afstromen.

18-19_bouwschade.indd 19 04-03-21 13:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.