Aannemer 2 – 2021 – pag. 22

Foto onder
Eric Verheijen

(Strotec) geeft aan
waar de panelen zich
in de gevel bevinden.

Foto midden
De panelen zijn in

diverse uitvoeringen
verkrijgbaar: als

latei-, stabiliteits- of
gewoon gevelvullend

element.

Hoge brandwerendheid geperst stropaneel
Bij de prefabricage in Slowakije wordt het stro onder
relatief grote druk in de panelen geperst. Daardoor zit
er weinig zuurstof in het stropakket, zodat het element
volgens Europees certificaat voldoet aan een hoge
brandwerendheid van twee uur. Bovendien heeft stro
een hoog gehalte aan silica, een natuurlijke brandver­
trager. Volgens het brandattest heeft dit prefab stro­
paneel een betere brandwerendheid dan een half­
steens bakstenen muur.
De stropanelen van de 25 woningen in Westwaard heb­
ben een Rc­waarde van 7,0 en na afwerking met een
houtvezelplaat gaat de isolatiewaarde zelfs naar 8,3.

22 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

Project

Het is de eerste keer in Nederland dat stropanelen in een
grote(re) serie woningen worden toegepast. Het product is
eerder ingezet bij de bouw van vrijstaande huizen. Als het
aan Strotec ligt gaat nu de vaart erin, want volgens directeur
Verheijen is stro een nog gezonder bouwmateriaal dan hout.
“Hout krijgt momenteel veel aandacht als ecologisch, milieu­
vriendelijk bouwmateriaal en dat is prima, maar stro doet
daar niet voor onder. Integendeel, wetenschappelijk is aan­
getoond dat stro in een korter tijdsbestek meer CO2 opslaat
dan hout. Immers: een boom doet er 40 à 50 jaar over om
600 kg CO2 per kuub op te slaan in het hout, terwijl stro
120 kg CO2 per jaar herbergt. Als je het goed wilt doen, pak
je stro als isolator en hout voor de draagconstructie.”

Zo, dat is gezegd. Woning­ of utiliteitsbouw met stro is in
Nederland meer uitzondering dan regel en bovendien blijft het
als ecologisch, gezond bouwmateriaal vaak onderbelicht. In
omringende landen, Frankrijk, de VS en Canada echter, wordt al
vaker met stro gebouwd. In ons land springt met name het
zelfbouwproject Iewan in Lent in het oog. Daar werd het hout­
skelet gevuld met losse strobalen, maar zo wilde Strotec niet te
werk gaan. “Ik had al snel door dat als je op een relatief goed­
kope en droge manier het stro wilt verwerken en bovendien
aan de eisen van luchtdichtheid wilt voldoen, alleen prefab
panelen volstaan”, verklaart Verheijen.

Betere schoolprestaties
De directeur van Strotec is opgeleid als bouwkundig ingeni­
eur en heeft ruime ervaring bij woningcorporaties. Hij kwam
veelvuldig in aanraking met tochtige en vochtige corporatie­

woningen en vond dat er anders gebouwd moest worden
met gezondere materialen. Na zijn carrière in corporatieland
vervolgde hij zijn weg als zelfstandig interim­manager en
technisch bouwbegeleider. “Ik las een boek over budget­
bouw in België waarbij stro werd gebruikt. Ik was gelijk ver­
kocht. Stro sluit CO2 op en het is een ademend dampopen
materiaal, dus creëert een gezond binnenklimaat. Daarnaast
heeft stro qua isolatie en akoestiek uitstekende eigenschap­
pen en is het uitermate brandwerend als je stro in een
paneel perst.”
Hij richtte Strotec op en kwam in contact met EcoCocon uit
Slowakije, dat al tien jaar prefab stropanelen produceert
voor woningbouw. Strotec is inmiddels exclusief distributeur

20-21-22-23-24-25_projectstro.indd 22 04-03-21 13:59

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.