Aannemer 2 – 2021 – pag. 28

Spouwmuur
gevuld met
aerogel
Met Airofill Innovative Wall Insulation is het Takkenkamp
Groep gelukt om aerogel toe te passen als na-isolatie voor
de spouwmuur. Het vloeibare middel wordt met boorgaten
in de spouw gegoten en hardt uit tot isolatieplaat. Dankzij
de lage warmtegeleiding isoleert het twee keer zo goed als
traditionele isolatiematerialen.

Tekst Daniël van Capelleveen Foto’s Takkenkamp

De ontwikkeling van Airofill Innovative Wall Insulation is
ontstaan uit de behoefte van Takkenkamp om naast de hui-
dige nul-op-de-meter-verduurzamingen een goedkoper en
duurzamer alternatief op de markt te brengen. Drie jaar na
de start van de ontwikkeling van het product is het klaar
voor de eerste toepassing in de praktijk.
Airofill Innovative Wall Insulation bestaat uit een vloeibaar
recept, waar de aerogel aan toegevoegd is. De oplossing
heeft een warmtegeleidingscoëfficiënt λ van 0,020 W/mK,
wat betekent dat een spouw van 6 cm een Rd van 3,2 m2.K/W
haalt. Ongeveer twee keer zo goed vergeleken met andere
na-isolatiematerialen. Het vloeibare middel wordt in de
spouw gegoten, waarna het uithardt en een harde isolatie-
plaat vormt. Dat duurt een aantal weken tot maanden,
afhankelijk van de weersomstandigheden. Voordeel van het
materiaal is dat het vloeibaar is en een hoog soortelijk
gewicht heeft. Daardoor vult het de spouw volledig en haalt
het het optimale uit de beschikbare ruimte. De minimaal
vereiste spouwbreedte is 3,0 cm.

Niet anders dan anders
“Het vullen van de spouw gaat niet anders dan met materi-
alen zoals minerale vlokken of EPS-parels”, vertelt Marcel

van Haren, verkoopadviseur bij Takkenkamp. “Dat wil zeg-
gen, er wordt een patroon van gaten geboord in de gevel, de
spouw wordt gevuld en de gaten worden weer gedicht. Ook
de gebruikelijke randvoorwaarden zijn van toepassing: de
spouw moet bijvoorbeeld schoon zijn en de gevel niet
dampdicht.” Takkenkamp volgt daarmee de uitvoeringsricht-
lijn (URL) voor na-isolatie, die is gekoppeld aan de certifice-
ring van het product en uitvoerende bedrijf. Zo ondervangen
zij alle gebruikelijke vraagstukken die komen kijken bij na-
isolatie.

Stilstaande moleculen
Wat het product anders maakt dan alle andere na-isolatie-
materialen, is de wijze waarop het warmte isoleert. “Traditio-
nele isolatiematerialen isoleren op basis van stilstaande
lucht, terwijl aerogel dat doet op basis van stilstaande mole-
culen”, legt Van Haren uit. Het materiaal, dat gemaakt wordt
van silicium afkomstig uit de Sahara, laat dankzij die stil-
staande moleculen veel minder warmte door dan gewone
isolatiematerialen. “Meestal gaan die materialen niet verder
dan een λ van 0,033 W/mK, terwijl aerogel een λ van rond de
0,016 W/mK heeft. En hoe lager de waarde is, hoe minder
warmte het doorlaat en hoe beter het product isoleert.”

28 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

Gebouwschil

28-29-30_takkenkamp.indd 28 05-03-21 08:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.