Aannemer 2 – 2021 – pag. 30

Bijvullen geïsoleerde spouw
Airofill Innovative Wall Insulation is ook goed geschikt om
reeds met wol geïsoleerde spouwmuren bij te vullen. Van-
wege het zware soortelijk gewicht van het vulmiddel klinkt
het bestaande isolatiemateriaal in en ontstaat er extra
ruimte voor het nieuwe materiaal. “Een spouw van 3 cm kun
je door die inklinking oprekken naar 5 à 6 cm. Dan heb je zo
weer die Rd van 3,20 m2.K/W te pakken. En het bestaande
isolatiemateriaal blijft nog steeds even goed presteren,
want het enige wat gebeurt is dat de luchtkamers wat klei-
ner worden”, aldus Van Haren. Takkenkamp onderzoekt nog
wat precies de inklinking is van de verschillende materialen,
zodat zij op voorhand goed kunnen inschatten wat de uit-
eindelijke isolatiewaarde zal worden. Ook spouwmuren die
geïsoleerd zijn met hardschuimplaten kunnen zonder pro-
bleem met het materiaal worden aangevuld.

Thermisch gedrag gevel
Hoewel de hoge isolatiewaarde van het materiaal hét grote
voordeel is van Airofill Innovative Wall Insulation, zorgt het
ook voor een extra aandachtspunt. De goede isolatie heeft
namelijk een aanmerkelijke invloed op het thermische
gedrag van de gevel. Op warme dagen kan de buitengevel
vanwege de isolatie veel minder goed zijn warmte kwijt via
de spouw en op koude dagen blijft de gevel ook kouder,
omdat de warmte van binnen niet zomaar naar buiten door-
trekt. Gevolg is dat de gevel veel meer uitzet en krimpt en
dat kan spanningen opleveren in de gevel waar die niet op

berekend is. Of die spanningen schadelijk zijn, zal een con-
structeur per situatie moeten beoordelen. Toevoegen van
extra spouwankers of het aanbrengen van een extra dilata-
tie is dan een mogelijke oplossing.

Takkenkamp begon
in 2018 met de

ontwikkeling van
Airofill Innovative

Wall Insulation.

April is ‘Maand van de na-isolatie’ op Aannemervak.nl
De energietransitie is een enorme uitdaging. Op Aan-
nemervak.nl hebben we in april veel aandacht voor de
bouwkundige kant van verduurzaming. Na-isoleren,
kierdichting, het verbeteren van glas en niet in de laat-
ste plaats het zorgen voor goede ventilatie. Lees arti-
kelen, luister de podcasts en doe mee aan het webinar
over dit thema.
Niets missen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via aan-
nemervak.nl/nieuwsbrief.

30 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

Gebouwschil

28-29-30_takkenkamp.indd 30 05-03-21 08:48

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.