Aannemer 2 – 2021 – pag. 34

‘ Sta dicht bij je klanten,
dat werkt het beste’

“Kwaliteit leveren, is ons uitgangspunt.
Met maatwerk en fl exibiliteit als speer-
punten in de bedrijfsvoering. Door echt
te luisteren naar de klant en met behulp
van open, eerlijke en heldere communi-
catie met korte lijnen doen wij ons best
om vakmanschap af te leveren bij elke
klus. Voornamelijk nieuwbouw en een
klein deel verbouw en onderhoud. Klan-
ten waarderen dat, zo blijkt maar weer. In
2018 waren we Beste Bouwer – 10 tot 49
reviews, in 2019 2de in die categorie en
nu hebben we de eerste plaats terugge-
pakt. Het feit dat we dicht bij onze klan-
ten staan, speelt daarbij een grote rol.
De eerste offerteopname doe ik altijd
samen met mijn broer en compagnon
Hans. We vullen elkaar goed aan, hoeven
elkaar niet veel te vertellen. Tijdens het
hele bouwproces zijn we nauw verbon-
den met de klant én we leveren samen
op. Van het begin tot het eind zijn wij
dus het gezicht op een project. Klanten
hebben toch het liefst contact met de
aannemer zelf. We hanteren ook een
strakke planning; weten precies wat wan-
neer komt. Daar komt hooguit onwerk-
baar weer tussen. Zo weet iedereen –
onderaannemers, leveranciers en klant
– waar hij aan toe is. Goede communica-
tie is cruciaal. Heeft de klant een pro-
bleem? Dan pak je het zo snel mogelijk
op. Actie reactie. Die kernwaarde vind je
bij al onze mensen en de vaste partners.
Samen komen we altijd tot een oplos-
sing; we doen het met elkaar. En is de
klant tevreden, dan zingt zich dat weer
rond.”

RICK (VOOR) EN HANS
VAN DER MOST
directie M2 Bouw

34 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

TREND

32-33-34-35_trend.indd 34 05-03-21 08:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.