Aannemer 2 – 2021 – pag. 35

‘ Zeggen wat je doet
en doen wat je zegt’

“We staan al meerdere jaren op de lijs-
ten van Bouwnu. Tot nu toe steeds 2de of
3de, maar dit jaar als Beste Verbouwer
2020. En 2de in de categorie Beste Bou-
wer – 10 tot 49 reviews. Ons geheim?
Heel cliché misschien: we laten nergens
een steek vallen. Zeggen wat je doet en
doen wat je zegt, is ons motto. We bou-
wen met name in de buurt; het gros van
de klanten kennen we. Je wilt ze in het
weekend ook nog in de ogen kunnen kij-
ken. Als er tijdens de bouw iets veran-
dert, gaan we in gesprek. Samen met de
klant schakelen we in situaties. Daarmee
creëren we saamhorigheid en vertrou-
wen. Dat houdt ook in dat je eerlijk moet
zijn naar de klant, hem blijft informeren
en duidelijk bent over verwachtingen.
Voor een bouwer is alles ‘simpel’, maar
voor een klant is veel ‘nieuw’. Als je dat
beseft, begrijp je dat je hem moet mee-
nemen in het proces. Dat betekent ook
dat het hele proces – van zowel verbouw
als nieuwbouw, waar wij ons op richten –
onder controle moet zijn. We zorgen voor
duidelijke overdrachten van oriëntatie en
verkoop naar werkvoorbereiding, uitvoe-
ring en oplevering. De klant is daar altijd
bij betrokken. Hij heeft een direct lijntje
met degene die bouwt, zodat er zo min
mogelijk ruis ontstaat. Onze tip voor
andere aannemers: richten op de laagste
prijs is niet altijd het hoogste goed. Goed
bekend staan, brengt dat men daar extra
voor wil betalen. En liever een maximaal
tevreden klant, dan maximale winst. Een
imago opbouwen duurt jaren, dat afbre-
ken kan in één dag.”

RICHARD (RECHTS) EN
FRANS PRONK
directie Bouwbedrijf Hoogeslag

35nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

32-33-34-35_trend.indd 35 05-03-21 08:56

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.