Aannemer 2 – 2021 – pag. 41

Anderhalve meter op
de bouwplaats.

In maart vorig jaar, toen de eerste virusgolf op haar hoogte-
punt was, staken de drie bedrijven al de koppen bij elkaar.
Hoe nu verder? Het coronaprotocol Bouw & Techniek was
niet geschikt voor communicatie met bewoners: te complex
en niet direct op de praktijk gericht. “Wij wilden bovendien
aan bewoners en opdrachtgevers laten zien dat we (samen)
goed nagedacht hadden over een veilige oplossing.”
Noodgedwongen lag het renovatie- en mutatiewerk in de
corporatiewoningen twee weken stil. Het besef bij de drie
onderhoudsbedrijven kwam snel bovendrijven dat ze zelf in
actie moesten komen.

Waarom voldeed het coronaprotocol van Bouwend
Nederland en Techniek Nederland niet voor jullie?
Thijs Portz, communicatiemanager van Caspar de Haan: “Op
directieniveau is het een passend document, maar voor
onze uitvoerende medewerkers zijn de teksten te lang en te
abstract. Die gaan dat protocol niet doorlezen.” Hélène van
Pinxteren, marketing- en communicatiespecialist bij Elk, valt
haar collega bij: “Het is vooral een beleidsmatig document.
Onze collega’s van de werkvloer en de bewoners waar we
komen, hadden behoefte aan een compact, helder stappen-
plan, verduidelijkt met illustraties.”

Hoe komen deze drie bedrijven erbij om samen het proto-
col ‘Contactloos renoveren’ te ontwikkelen?
“We zitten in dezelfde branche en werken over het alge-
meen voor dezelfde corporaties”, zegt Van Pinxteren. “Dank-
zij onze gezamenlijke aanpak borgen we de veiligheid en
bieden we zekerheid aan de bewoners, opdrachtgevers en
onze eigen medewerkers. Met dit protocol bestrijken we een
breed palet van werkzaamheden van onze bedrijven; het is
geschikt voor zowel opnames als de daadwerkelijke renova-
tie in een ruime woning of een klein appartement. Daar-
naast is de kracht van deze gezamenlijke aanpak dat onze
opdrachtgevers het protocol weer verspreiden richting hun
ketenpartners, waardoor het bereik steeds groter is gewor-
den.”

‘Contactloos renoveren’ werd in mei vorig jaar gelanceerd.
Resultaat is een bondig, illustratief stappenplan dat stap
voor stap uitlegt hoe er contactloos en veilig gewerkt kan
worden in de woning. De fl yer wordt bij elke woning waar
een renovatie gepland is in de bus gegooid, zodat de bewo-
ner weet wat hem of haar te wachten staat.

‘Eigenlijk willen alle partijen
hetzelfde: dat het werk waar
mogelijk veilig doorgaat’

41nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

40-41-42-43_wettenenregels.indd 41 05-03-21 09:30

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.