Aannemer 2 – 2021 – pag. 42

Wat is essentieel in jullie coronaprotocol?
Thijs Portz: “Dat er sterk is geredeneerd vanuit het perspec-
tief van de bewoners. Wij communiceren onze veiligheids-
maatregelen, maar we geven ook heel duidelijk aan wat we
van de bewoners verwachten. Bijvoorbeeld dat ze altijd op
1,5 meter van onze medewerkers blijven en wegblijven uit
ons werkgebied. En als ze toch bij de medewerkers in de
buurt komen een mondkapje dragen. Ook vragen we alvast
de relevante deuren open te zetten, zodat de medewerkers
deze niet hoeven aan te raken. We gaan wel alleen in een

woning aan de slag met expliciete toestemming van de
bewoner. Bij twijfel, angst of gezondheidsklachten stellen
we de werkzaamheden in die woning uit.”

Het protocol van de drie Brabantse onderhoudsbedrijven
werd naar eigen zeggen positief ontvangen door klanten
en opdrachtgevers. Portz: “Eigenlijk willen alle partijen
hetzelfde. Dat het werk waar mogelijk veilig doorgaat.
Ook bewoners leven naar het moment toe; zij wensen
heel snel van een opgeknapt huis te kunnen genieten.
Kijk, als je zo’n coronaprotocol goed communiceert, dan
wordt het makkelijker geaccepteerd. Het protocol zelf is
natuurlijk niet genoeg. Het is een belangrijk onderdeel
van een groter geheel, waarin ook persoonlijk contact
belangrijk is.”

Wat is het lastigste om te handhaven bij het
coronaprotocol?
Daar hoeft Van Pinxteren niet lang over na te denken:
“Bewoners vinden het over het algemeen lastig om afstand

Tiny houses
als tijdelijke

werkplek voor
de bewoners van een

te renoveren flat.

Onderhoudsbedrijven creëren ruimte voor thuiswerkers
Steeds meer mensen werken thuis en daar passen Caspar de Haan, Elk en
KnaapenGroep hun strategie op aan. Zo worden modelwoningen en leeg-
staande woningen steeds vaker ingezet als tijdelijke werkplek voor bewo-
ners die vanwege de renovatiewerkzaamheden thuis niet meer rustig kun-
nen werken.

42 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

WETTEN EN REGELS

40-41-42-43_wettenenregels.indd 42 05-03-21 09:30

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.