Aannemer 2 – 2021 – pag. 43

tot onze medewerkers te houden. Zeker nu corona langer
duurt en mensen het beu zijn. Daarnaast zijn bewoners
uiteraard heel nieuwsgierig hoe we de werkzaamheden uit-
voeren. Daarom zien we er strikt op toe dat de anderhalve
meter afstand wordt gehandhaafd. We hebben verschillende
middelen om onze werkplek af te zetten, zoals deurhangers
met de tekst: niet betreden.”

Gedurende vorig jaar nam de overheid steeds strengere vei-
ligheidsmaatregelen om ongewenste contacten tegen te
gaan. Daar pasten Caspar de Haan, Elk en KnaapenGroep
hun protocol op aan. Maar het drietal liep ook op maatrege-
len vooruit, zoals het invoeren van mondkapjes. Het proto-
col is niet in beton gegoten; het kan flexibel worden aange-
past als de omstandigheden daarom vragen. In het dagelijks
werk van de drie bedrijven zijn de arbeidsomstandigheden
vaak verschillend.
Als er bijvoorbeeld in een appartementencomplex renova-
tiewerkzaamheden plaatsvinden, dan is het mogelijk het
coronaprotocol te voorzien van aanvullende maatregelen.
“Bijvoorbeeld een loopplan en het vaststellen van een
maximum aantal medewerkers per verdieping”, zeggen Portz
en Van Pinxteren. Een ander praktisch voorbeeld is het zet-
ten van glas. Daarbij kan de anderhalve meter niet worden
gehandhaafd, want een dergelijke klus moet je altijd met
twee man doen. “Daarom werken we in dit soort situaties
met vaste buddy’s, waardoor de kans op besmetting kleiner
is.”

Slotvraag natuurlijk: werkt het protocol?
Portz: “Ja! Ik kan me geen vervelende incidenten voor de
geest halen en we hebben bijna geen coronagevallen gehad.
Onze opdrachtgevers en bewoners zijn enthousiast over dit
protocol.” Voor de medewerkers wordt een aparte lunchplek gecreëerd.

Mondkapjes zijn
verplicht volgens
‘Contactloos
renoveren’.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM
We vermijden persoonlijk contact en houden

gepaste afstand
Wij werken veilig en op een verantwoorde manier
Onze medewerkers hebben geen

gezondheidsklachten
Wij laten het werkgedeelte na de werkzaamheden

netjes achter en reinigen alles wat we hebben
aangeraakt

U blijft op gepaste afstand van onze medewerkers
U volgt aanwijzingen op en blijft weg van het

werkgebied
U zet alle deuren open zodat wij deze niet aan

hoeven te raken
U informeert ons direct over gezondheidsklachten

binnen uw huishouden

Wat kunt u van ons verwachten Wat verwachten wij van u

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0499 – 46 06 05
U kunt ons ook een e-mail sturen: info@knaapen.nl

EEN SAMENWERKING TUSSEN:

Stap 8
We zetten het werkgebied af met een scheidingswand
tussen de keuken en de woonkamer of we sluiten alle
deuren van en naar de keuken. Zo kunnen we veilig en
op afstand werken. Op de plattegrond ziet u precies waar
u wel of niet kunt komen. We proberen de overlast te
beperken.

TIP Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruikmaken van
onze rustwoning. Hier kunt u ook koken.

Stap 9
Na de werkzaamheden geven we u een seintje en
maken we het werkgebied schoon. We reinigen
alles wat we hebben aangeraakt, zoals deurklinken
of kozijnen. Dit doen we met schoonmaakspray en
papieren doekjes.

Stap 11
Als u tijdelijk niet kunt koken, zorgen we
in overleg voor een kookplaat.

Stap 12
Zijn we helemaal klaar in uw keuken? Dan leveren wij deze op
gepaste afstand met u op om te kijken of alles in orde is.

WIJ GAAN UW KEUKEN VERVANGEN

Stap 10
’s Avonds kunt u de keuken weer
betreden. Als er een afzetwand in
uw woning staat, kunt u de speciale
opening in de wand gebruiken.

Contactloos renoveren
FYSIEK OP AFSTAND, PERSOONLIJK DICHTBIJ

VEILIGHEID VOOR BEWONERS EN MEDEWERKERS woonkamer

keuken

hal

woonkamer

keuken

hal

toegankelijk bewoners

werkgebied vaklieden

afsluiting tijdens uitvoeren

Tijdens werktijd Na werktijd

KEUKEN

Stap 0
Voor de start van onze werkzaamheden ontvangt u van ons deze flyer. Hierin staan alle extra
maatregelen die we nemen om contactloos en veilig te werken. Leest u deze informatie
alstublieft goed. Ook ontvangt u onze planning, zodat u weet hoe lang u uw keuken niet kunt
gebruiken.

Contactloos renoveren
VEILIGHEID VOOR BEWONERS EN MEDEWERKERS

Stap 1
De dag voordat we bij u starten, nemen
we contact met u op om te vragen of
u en uw gezinsleden gezond zijn en of

alles goed gaat.

We gaan de volgende dag bij u aan de slag.

We wensen u veel beterschap en
plannen op een later moment
de werkzaamheden in.

Stap 5
We checken of uw situatie is veranderd. Voelt u
zich nog steeds goed en heeft u geen last van
gezondheidsklachten?

Stap 4
U krijgt een vriendelijke glimlach, maar helaas
kunnen we u geen hand geven.

Stap 6
We vragen u om 1,5 meter afstand te
houden, uw poort en de deur(en) naar
de keuken open te zetten (aan de
achterzijde) en (samen met uw
huisgenoten) naar een andere
ruimte te gaan.

JA

NEE

Dan vragen we of we binnen mogen komen en of
u de deuren (en eventueel uw poort) voor ons wilt
openen.

We wensen u veel beterschap en komen op een later
moment bij u terug.

JA

NEE

Stap 2
We desinfecteren onze handen en bellen bij u aan.

Stap 3
We zetten twee stappen naar achteren
en wachten tot u de deur opent.

Stap 7
We werken nooit met meer dan twee
mensen tegelijk in uw woning.

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM
We vermijden persoonlijk contact en houden

gepaste afstand
Wij werken veilig en op een verantwoorde manier
Onze medewerkers hebben geen

gezondheidsklachten
Wij laten het werkgedeelte na de werkzaamheden

netjes achter en reinigen alles wat we hebben
aangeraakt

U blijft op gepaste afstand van onze medewerkers
U volgt aanwijzingen op en blijft weg van het

werkgebied
U zet alle deuren open zodat wij deze niet aan

hoeven te raken
U informeert ons direct over gezondheidsklachten

binnen uw huishouden

Wat kunt u van ons verwachten Wat verwachten wij van u

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 0499 – 46 06 05
U kunt ons ook een e-mail sturen: info@knaapen.nl

EEN SAMENWERKING TUSSEN:

Stap 8
We zetten het werkgebied af met een scheidingswand
tussen de keuken en de woonkamer of we sluiten alle
deuren van en naar de keuken. Zo kunnen we veilig en
op afstand werken. Op de plattegrond ziet u precies waar
u wel of niet kunt komen. We proberen de overlast te
beperken.

TIP Tijdens de werkzaamheden kunt u gebruikmaken van
onze rustwoning. Hier kunt u ook koken.

Stap 9
Na de werkzaamheden geven we u een seintje en
maken we het werkgebied schoon. We reinigen
alles wat we hebben aangeraakt, zoals deurklinken
of kozijnen. Dit doen we met schoonmaakspray en
papieren doekjes.

Stap 11
Als u tijdelijk niet kunt koken, zorgen we
in overleg voor een kookplaat.

Stap 12
Zijn we helemaal klaar in uw keuken? Dan leveren wij deze op
gepaste afstand met u op om te kijken of alles in orde is.

WIJ GAAN UW KEUKEN VERVANGEN

Stap 10
’s Avonds kunt u de keuken weer
betreden. Als er een afzetwand in
uw woning staat, kunt u de speciale
opening in de wand gebruiken.

Contactloos renoveren
FYSIEK OP AFSTAND, PERSOONLIJK DICHTBIJ

VEILIGHEID VOOR BEWONERS EN MEDEWERKERS woonkamer

keuken

hal

woonkamer

keuken

hal

toegankelijk bewoners

werkgebied vaklieden

afsluiting tijdens uitvoeren

Tijdens werktijd Na werktijd

KEUKEN

43nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

40-41-42-43_wettenenregels.indd 43 05-03-21 09:31

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.