Aannemer 2 – 2021 – pag. 45

Een aannemer bouwt een appartementencomplex, bestaan-
de uit twee aparte gebouwen die met elkaar zijn verbonden
door een corridor. Onder een gedeelte van de bovenbouw
bevindt zich een parkeergarage, met op het dak een multi-
functionele ruimte inclusief kas, een zogeheten ‘orangerie’.
Maar de garage lekt. Al een tijdje. Precies boven één van de
twee parkeerplaatsen van een woningeigenaar. Als blijkt dat
het water vermengd met agressieve stoffen de lak van zijn
autodak en de voorruit heeft aangetast, is het voor hem
welletjes. Blijkbaar is het dak van de garage onvoldoende
geïsoleerd, waardoor hemelwater op meerdere plaatsen vrij
spel heeft. Aangezien de aannemer de garage heeft
gebouwd, moet hij de lekkage ook repareren.

Waterkering
De vakman ontkent de wateroverlast niet, maar heeft er een
andere theorie over. De lekkage is namelijk afkomstig vanuit
de orangerie boven op de parkeergarage. In de kern komt
het erop neer dat er onvoldoende waterkerende voorzienin-
gen zijn opgenomen tussen de multifunctionele ruimte en
het dak van de garage. Door gebrek aan een fatsoenlijke
waterkering kan het water via de niet-waterdichte betonlaag
in de parkeergarage komen.
Alleen heeft hij de orangerie niet gebouwd. De Vereniging
van Eigenaren heeft daarvoor een derde persoon ingescha-
keld. Voor zijn ontwerp- en/of uitvoeringsfouten is de aan-
nemer niet verantwoordelijk. Laat staan dat hij het pruts-
werk van een ander gaat herstellen.

Wijkende hoeken
Lekkagesporen en actieve lekkages aan de onderzijde van
het dak zeggen de arbiter al één ding: de lekkage is nog niet
verholpen. Bij bezichtiging van de orangerie stuit hij op
slecht aansluitende en wijkende inwendige hoeken van de
corridors en het kasgedeelte. Aan de onderzijde van de
inwendige hoeken ligt opgehoopt vuil – bladeren en grond –
vermengd met restanten water.

De openstaande hoeken staan in direct contact met de,
achter de opstaande betonrand gelegen, betonlaag. Dat was
geen punt geweest als die betonvloer was voorzien van een
bitumineuze dakbedekking. Maar dat is niet het geval. Nu
kan regenwater bij harde wind door opstuwing de beton-
constructie binnendringen. Met lekkage in de parkeergarage
tot gevolg.

Derde persoon
Met het door de aannemer gerealiseerde dak van de par-
keergarage is niets mis. Niet met de isolatie en al helemaal
niet met de daarop rondom de orangerie aangebrachte
bitumineuze dakbedekking. Die loopt netjes door tot aan de
betonnen randen. Pas na die randen gaat het mis. Door toe-
doen van degene die de orangerie heeft gerealiseerd. Die
derde persoon is zelf verantwoordelijk voor zijn daden. In
dit geval gebreken. De aannemer heeft hier niets mee te
maken.
Ofwel: de klacht van de auto-eigenaar wordt afgewezen.

balans
Rest de arbiter niets anders dan de financiële balans op te
maken. De aannemer heeft z’n gelijk gekregen; de woning-
eigenaar heeft niets met de zaak bereikt. Omdat het een
woningborggeschil betreft, hoeven beide partijen geen pro-
ceskosten te betalen. Kosten die zijn opgelopen tot 6.535,51
euro. De bewoner gaat niet vrijuit: aangezien hij voor min-
stens 75 procent in het ongelijk is gesteld, moet hij de aan-
vraagkosten à 380 euro afrekenen.

Als door lekkage in de parkeergarage het dak en de voorruit
van zijn auto schade oplopen, is de bewoner van het
bijbehorende appartementencomplex er helemaal klaar
mee. De op het matje geroepen aannemer weigert echter
herstel aan het werk van een ander uit te voeren.

Bij harde wind kan regenwater
door opstuwing de
betonconstructie binnendringen

45nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

44-45_arbitrage.indd 45 05-03-21 09:35

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.