Aannemer 2 – 2021 – pag. 5

Nieuwe funderingspalen
geven monumenten
weer energie
Het monumentale grachtenpand uit 1885 aan de Leidsekade 102 in
Amsterdam was maar liefst 20 centimeter verzakt. Zettingen onder
de belendende panden hadden de tussenwoning in hun val
meegetrokken. Salverda heeft drie funderingen vervangen door
één nieuwe palenfundering, waarvoor een aparte kelderbak moest
worden gerealiseerd. Een huzarenstukje op postzegelformaat in
een complexe, dichtbebouwde omgeving.

De grachtenpanden 101, 102 en 103 aan de Leidsekade
bezorgden de vastgoedeigenaar al jarenlang hoofdbrekens.
Diepe scheuren in de muren en plafonds, vloeren die eruit-
zagen als een hellingbaan en vensterbanken die scheef hin-
gen. “Vooral op nummer 102 werd de situatie een gevaar
voor de bewoners”, vertelt Sven Steps van Kernwaarde
Groen, die optrad als gedelegeerd opdrachtgever bij het
funderingsherstel en de verduurzaming van de drie grach-
tenpanden. “In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de
panden opnieuw gefundeerd op houten palen en kespen.
Drie jaar geleden constateerde de opdrachtgever dat de
panden van 100 tot 102 aan het verzakken waren, waardoor
102 de ernstigste schade heeft geleden. De belegger besloot
dat de panden voor de komende 75 jaar waardevast moes-
ten worden gemaakt. Dat betekende behalve funderingsher-
stel ook een verduurzaming door van het aardgas af te gaan,
een verbeterde isolatie en last but not least het creëren van
een gezond, comfortabel binnenklimaat.

Marktconsultatie
Kernwaarde Groen besloot de markt te consulteren over de
beste oplossing. Salverda maakte de beste indruk. Het
bouwbedrijf is ervaren en gespecialiseerd in onder andere
renovatie en restauratie van monumentale gebouwen in de

Deze machine schroefde de funderingspalen de grond in.

Amsterdamse binnenstad. “Wij zoeken aparte werken. Vooral
gebouwtransformaties en verduurzaming van dit soort pan-
den zijn voor ons de mooiste uitdagingen”, vertelt project-
leider Gerwin Port van Salverda.

Tafelconstructie
Tijdens de lintvoegwaterpassing aan de gevel ontdekte de
aannemer dat pand 102 circa 20 centimeter was verzakt. De
belendende panden in mindere mate, maar Salverda

5nr. 2 – Maart 2021 Aannemer

04-05-06-07_projectsalverda.indd 5 04-03-21 12:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.