Aannemer 2 – 2021 – pag. 50

50 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

COLUMN

D e eenzaamheid in onze maatschappij neemt toe. Het aantal alleenstaande
personen wordt groter en veel ouderen
voelen zich alleen. Al dan niet aangewak-
kerd door corona. Wie ook eenzaam is?
De ondernemer in de bouwnijverheid, als
het gaat om besluitvorming.

Dagelijks moet hij beslissingen nemen,
die soms ook de continuïteit van het
bedrijf bepalen. Stop ik met mijn machi-
nale werkplaats? Zal ik meer vast perso-
neel aannemen of juist meer zzp’ers?
Wordt het niet eens tijd om te investeren
in elektrische bedrijfsbussen? Waar gaat
de bouw naartoe en wat betekent dit
voor mijn bedrijf?

We weten uit ervaring dat deze vragen
niet door een accountant kunnen worden
beantwoord. Die weet op de tiende graad
precies hoe de temperatuur gisteren was,
maar vraag hem niet naar morgen. Hij
neemt dan geen risico’s en roept iets
waar je als ondernemer niet veel mee
kunt. Kreten als “je moet een hoger per-
centage kosten doorberekenen onder
aan de streep”, werken niet mee aan de
oplossing. Er moet wel werk op de plank
komen en we moeten ons niet de markt
uit prijzen.

Zelf ben ik inmiddels gestart met mijn
‘rondje voorjaar’. Gesprekken met een
aantal bedrijven waarvoor ik speciaal
adviseur ben met betrekking tot de stra-
tegie voor de lange en korte termijn.

Tevens komt het jaarrapport 2020 aan de
orde. Als er een grote afwijking is in het
resultaat ten opzichte van het manage-
ment informatiesysteem, dan grijpen we
in om het systeem te verbeteren.

Vroeg? Ik vind dat je eind januari, uiter-
lijk half februari, al een intern concept
jaarrapport moet hebben liggen. Dan kun
je actie ondernemen als dat nodig is.
Daarnaast beoordelen we de indirecte
kosten ten opzichte van de benchmark.
Een onderzoek waarin de prestaties van
andere organisaties op identieke wijze
worden onderzocht en vergeleken.

En zo sta je er als ondernemer dus toch
niet helemaal alleen voor.

Richard olde Hartman
Directeur Olde Hartman Advies,
overnamespecialist in de bouwnijverheid

De eenzame
ondernemer

‘Vraag een
accountant niet
naar morgen. Hij zal
geen risico’s nemen’

50_columnrichard.indd 50 05-03-21 10:20

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.