Aannemer 2 – 2021 – pag. 6

besloot om de drie separate funderingen te vervangen door
één fundering. “De panden zijn geschakeld; vergelijk het met
een rijtjeswoning of twee- of drie-onder-een-kap”, legt Port
uit. “In zo’n situatie moet je het gehele blok opnieuw funde-
ren. Daarom hebben we een grote kelderbak gecreëerd met
funderingsvloer als zijnde een soort tafelconstructie. Daar-
door zijn de bestaande gemetselde muren weer gestabili-
seerd.”

Muren op pootjes gezet
De oorspronkelijke fundering zag er slecht uit. De foto’s van
Strackee Bouwadviesbureau laten niets meer aan de ver-
beelding over. Door onder meer inklinking van de bodem en
verlaging van het grondwaterpeil kwamen de houten paal-
koppen droog te liggen en gingen deze rotten. Na ontgraving
is een grote kelderbak gerealiseerd, waarbij het de kunst
was om deze waterdicht te maken met goed verdicht beton
en degelijke kimvoorzieningen. De muren werden zijdelings
ondersteund met stalen schoorpalen en 50 cm h.o.h. ‘op 200
pootjes’ (lees stalen schroefstempels) gezet. Daarna is circa
100 kuub beton gestort voor de funderingsvloer. De muren
werden ondersabeld met krimparme mortel, zodat de
muren op de nieuwe fundering konden rusten.

Schroefinjectiepalen
De nieuwe fundering bestaat uit 54 stalen schroefinjectiepa-
len die vanzelfsprekend niet konden worden geheid, gezien
het gebrek aan ruimte in de kelderbak voor een hei-instal-
latie. Bovendien zijn de trillingen die heien met zich mee-
brengt, een te grote belasting voor de bestaande bebouwing
in de Amsterdamse binnenstad. De stalen buispalen met
een diameter van 114 mm zijn aan de punt voorzien van
twee halfcirkelvormige schroefbladen en een opening voor
de injectie van het grout. Tijdens de groutinjectie werd de
grond verdrongen en konden de palen tot op 19 tot 22 meter

De houten fundering
was behoorlijk aan

het verzakken.

De lintvoegwaterpassing voor het meten van de verzakking.De gemetselde muren rustten tijdelijk op stalen schroefstempels.

Bodemwarmtewisselaar
De nieuwe funderingspalen onder de grachtenpanden
aan de Leidsekade dienen tevens als bodemwarmte-
wisselaar. In de palen zijn PE-slangen ingebracht,
gevuld met water en onder druk afgeperst. Via een
water/water-warmtepomp wordt het water in de winter
vanuit de actieve palen omhoog gepompt en verwarmd
van 12 naar circa 35 graden Celsius voor de vloerver-
warming. Voor Salverda waren de energiepalen een
nieuwe installatietechniek. “We hebben ons licht opge-
stoken bij een concullega die er ervaring mee had
opgedaan. Daarmee wisten we wat ons te wachten
stond en is de uitvoering goed verlopen”, aldus pro-
jectleider Gerwin Port.

6 Aannemer nr. 2 – Maart 2021

PROJECT

04-05-06-07_projectsalverda.indd 6 04-03-21 12:15

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Met deze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de bouw.